Training

Merk je weinig verschil in resultaten bij jouw mensen, ondanks diverse trainingen? Blijft de klanttevredenheid op hetzelfde peil, of daalt deze zelfs? Heb je niet de juiste rapportage tools om te weten of je medewerkers het nu daadwerkelijk beter doen na een training? Of wil je wel kunnen meten wat concreet de toegevoegde waarde is geweest van een gevolgde training of cursus?

Coniche werkt altijd met een 0-meting en 1-meting vanuit de overtuiging dat we hiermee trainingen verzorgen die aantoonbaar effect hebben op de getrainde mensen en daarmee de organisatie.


Aanbod