Inleiding

Coniche en Coniche Business School verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects, studenten en andere contactpersonen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via 088-0122222.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Soort gegevensConicheConiche Business School
Voornaam en achternaamxx
Adres, plaats, (mobiel)-telefoonnummerxx
Geslachtxx
Functiexx
E-mailadresxx
Contactgeschiedenisxx
Geboortedatumx*x** inclusief geboorteplaats
BSN X**
In welke regio u wilt werkenx* 
Opleidingsniveaux* 
Functiegroepenx* 
Profielschetsx* 
* ) Geldt alleen als je op een sollicitatie reageert
**) Voor uitvoering diploma’s MBO – HBO en MBA opleidingen

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om te vermelden op diploma’s of certificaten, maar ook om te kunnen factureren en om dit te kunnen overleggen met bijvoorbeeld De Belastingdienst of het Ministerie van Onderwijs.

Klanten- en kandidatenbase en dienstverlening
In onze klanten- en kandidatenbase houden we bij welke organisaties klant zijn van Coniche en Coniche Business School , met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens om onze communicatie zo goed mogelijk af te stemmen.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Werving (marketing)
Coniche en Coniche Business School beweegt met de sector mee en daarom werven wij nieuwe klanten, docenten voor onze colleges, experts voor inspiratiesessies en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden. Voor campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij als Coniche en Coniche Business School gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook , Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Coniche en Coniche Business School advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering dienstverlening Coniche en Coniche Business School
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Bijzondere gegevens
Wij verwerken 2 type bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en BSN nummer. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Daarnaast hebben wij deze informatie ook nodig voor officiële documenten (diploma’s). Ook verwerken wij je BSN nummer voor uitvoering MBO trajecten en MBA opleidingen. Aan het begin van deze opleidingen dien je je namelijk te kunnen identificeren. Dit om fraude in het kader van de onderwijswet te voorkomen.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen of 088 012 22 22.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met payroll bedrijven en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Coniche en Coniche Business School.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals het Ministerie van Onderwijs in het kader van onze geaccrediteerde opleidingen. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van Coniche en Coniche Business School kan in een aantal gevallen worden verwezen naar verwijzingen naar andere websites. Coniche en Coniche Business School is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Coniche en Coniche Business School. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende website plaatst cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”): coniche.nl

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de eerder genoemde website en hun functionaliteit:

Functionele cookies:

CookieDoelOpslagperiode


Analytische  cookies (Google Analytics):

CookieDoelOpslagperiode
_gatWordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.24 uur
_gaAnalytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).2 jaar

Coniche en Coniche Business School maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de websites te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgen Coniche en Coniche Business School inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de websites wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website(s) worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de websites van Coniche en Coniche Business School optimaal werken.

Coniche en Coniche Business School verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de site van Coniche en Coniche Business School bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de websites van Coniche en Coniche Business School bezoekt of gebruikt
 • welke pagina’s je bezoekt op de website(s) van Coniche en Coniche Business School

Social cookies:

CookieDoelOpslagperiode
Twitter; Guest_idDoor deze cookies kunt u bij (het afnemen van) diensten van Twitter, nadat u op de website van Coniche bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij jouw voorkeur passen (interest based targeting).Max. 90 dagen
Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xsCookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is.Max 1 jaar
LinkedInWe gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te meten. Lees meer op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-tableEen aantal cookies met verschillende vervaldata, raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn voor meer informatie.


Advertentie cookies:

CookieDoelOpslagperiode
Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISIDCookies die inzichtelijk maken welke door Google Adwords ingezette media effectief is.Max 1 jaar
   
DBMCookie dat inzichtelijk maakt welke door Coniche ingezette media effectief is.18 maanden


Verwijderen
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser.