Wij gaan uit van het individu bij elke training

Training & Coaching

Meer dan 30 jaar ervaring in opleiding en training!

Coniche Business School is sinds 1984 dé autoriteit in trainingen en opleidingen op het gebied van klantrelaties en klantmanagement. Onze kracht ligt in onderwijs op het snijvlak van marketing, verkoop en klantenservice. ‘Customer management’ noemen wij dit overkoepelende vakgebied. Ons portfolio omvat maatwerktrainingen, maar ook een groot aantal trainingen en workshops via open inschrijving. Ook verzorgen wij erkende opleidingen op diverse niveau’s: van MBO- tot en met Post HBO-opleidingen en MBA. We bieden een doorgaande leerweg voor klantcontactprofessionals: van medewerker tot middenkader en hoger management.

 

➔Direct naar ons aanbod Trainingen

➔Direct naar ons aanbod erkende Opleidingen

 

Onze trainingsmethodiek: 

In onze trainingsmethodiek, die we hieronder nader toelichten, gaan we altijd uit van onze visie waarin wij het verschil maken in ieders ontwikkeling; Het Coniche fundament.

Vanuit deze visie bouwen we aan ontwikkeling van al onze deelnemers, waarbij verankeren en verduurzamen de belangrijkste waarden zijn. Wij werken daarbij met verschillende leermethodieken en leerinterventies, alle met het doel om op het individuele leerdoel in te kunnen spelen, meerdere leerstijlen aan te spreken en direct toepasbaar te maken in de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Wij stellen daarom altijd praktijkgerichte trainingen voor en gaan op een interactieve manier met de medewerkers aan de slag. Klassikale trainingen vinden plaats met maximaal 6 tot 8 deelnemers. Kleine aantallen zijn nodig om met rollenspel te kunnen oefenen en/of diverse interventies voor alle deelnemers in te kunnen zetten.

Coniche maakt Dance® en Action Learning (hieronder toegelicht) tijdens een trainingsdag direct toepasbaar, middels de HIIT methode. HIIT staat voor High Intensity Interval Training. Dit zijn korte leerinterventies met, onder begeleiding, directe toepassing in de praktijk. De voordelen van deze manier van trainen zijn:

  • Men brengt het geleerde direct in de praktijk.
  • Focus op maximaal 3 onderwerpen zorgt voor sneller resultaat.
  • Er ontstaat meer betrokkenheid bij de deelnemers door een gerichte en persoonlijke interventie.
  • Meerdere leerstijlen worden aangesproken.
  • Samenwerking over de afdelingen heen wordt bevorderd doordat de deelnemers gemengd deelnemen en daarna samen in de praktijk aan de slag gaan. Dit zorgt voor wederzijds meer begrip.

DANCE© & Action Learning
Wij gebruiken, naast Action Learning als bewezen didactisch model, ook een eigen ontwikkelde methodiek: DANCE®. Deze methodieken zijn anders dan de traditionele didactische modellen en zijn gericht op het vergroten van de leeracceptatie waardoor de resultaten en prestaties van de deelnemers ook verbeteren. In onze opleidingen en trainingen betekent DANCE® dat we elke deelnemer klantgericht benaderen. DANCE® staat voor

 • Diplomacy
 • Acceptance
 • Negotiate
 • Consensus
 • Effectuate

De individuele opleidingsvraag en behoefte van de medewerker staat centraal, maar wel altijd in lijn met de concrete doelstellingen van de organisatie.

Action Learning is een dynamisch en krachtig leerconcept dat zich richt op praktijkvraagstukken. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van Action Learning dat de studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. De theorie wordt continu getoetst aan de beroepspraktijk. De focus ligt op lerend werken en werkend leren. Bij DANCE® en Action Learning zijn de docenten en trainers minder sturend, maar voornamelijk faciliterend en inspirerend. Hierdoor creëren we actief lerende studenten en organisaties, waarin ruimte is voor feedback op een positieve en ondersteunende manier.

De uitgangspunten van DANCE® zijn:

 • Het individuele leerproces van studenten staat centraal, maar wordt wel gekoppeld aan organisatiedoelstellingen;
 • Theorie wordt continu getoetst aan de beroepspraktijk;
 • Er is voortdurende zelfreflectie op realisatie van zowel persoonlijke leerdoelen als doelstellingen van de organisatie;
 • De focus ligt op lerend werken en werkend leren;
 • Digitale ondersteuning door TE-learning (Technology Enhanced learning). Het resultaat is een structurele, pro-actieve en klantgerichte aanpak. Maar het is ook een leercultuur, een zorgschil waarbinnen mensen fouten kunnen en mogen maken. DANCE® sluit maximaal aan op de individuele behoeften van de deelnemers.