Inzicht in de groei van je medewerkers!

< Terug naar Training & Coaching

Inzicht in resultaat training klantcontact

Door middel van een 0- en 1-meting in één keer inzichtelijk welk resultaat de training klantcontact heeft gehad.  Ook heb je inzichtelijk welke groei je medewerkers hebben doorgemaakt en waar nog mogelijk verbeterpotentieel zit.

Waarom?

Merk je weinig verschil in resultaten bij jouw medewerkers, ondanks diverse trainingen? Blijft de klanttevredenheid op hetzelfde peil, of daalt deze zelfs? Heb je niet de juiste rapportage tools om te weten of je medewerkers het nu daadwerkelijk beter doen na een training? Of wil je wel kunnen meten wat concreet de toegevoegde waarde is geweest van een gevolgde training of cursus?

Coniche werkt altijd met een 0- en 1-meting (en eventueel een 2-meting) vanuit de overtuiging dat we hiermee trainingen verzorgen die effect sorteren voor de getrainde mensen en daarmee de organisatie.

De oplossing

Een 0-meting geeft inzicht in het huidig functioneren en ontwikkelpotentieel van de medewerkers. Dit kan zowel op kennis, vaardigheden als gedrag zijn. De training of eventueel andere leerinterventie die hierop volgt, kan direct aansluiten op de ontstane leerdoelen, per medewerker en op maat gemaakt. De 1-meting na verloop van tijd (bijvoorbeeld na een paar maanden) geeft vervolgens wederom inzicht in de gemeten resultaten op kennis, vaardigheden of gedrag.

Hoe dan?

De trainer van Coniche luistert met iedere medewerker mee in gesprekken en kijkt mee in de schriftelijke communicatie en rapporteert de bevindingen om zo tot een niveaubepaling te komen van alle medewerkers. Wij doen dit op de samen vooraf vastgestelde kpi’s zoals: gespreksstructuur, gedrag, uniformiteit en schriftelijke communicatie.

Voor de 0-meting en 1-meting maken wij gebruik van onze eigen Online Quality Monitoring Tool, met daarop de kwaliteitscriteria die vastgesteld zijn binnen jouw organisatie voor de afhandeling van calls en email. Uiteraard laten we bij de inzet van de QM Tool, ook de teamleiders/coaches direct het gebruik ervan ervaren, zodat zij de eventuele vervolgstap ook zelfstandig kunnen maken.

Resultaat: inzicht in resultaat training klantcontact

Door de 1-meting af te zetten tegen de 0-meting, zie je direct de toegevoegde waarde die de training heeft gehad en welke precieze ontwikkeling de medewerker heeft doorgemaakt. Aan welke punten heeft hij of zij gewerkt? Hoe heeft zich dit vertaald in de praktijk? Waar zit nog ruimte tot verbetering? Je hebt dus in één keer inzichtelijk welk resultaat de training heeft gehad en welke groei je medewerkers hebben doorgemaakt!

Heb je een specifieke vraag over de 0-meting en 1-meting of ben je benieuwd hoe wij dit voor jouw team kunnen inzetten vul het formulier in en wij nemen z.s.m. contact met je op!

    contact-algemeen

    Of bel +31 (0)88 01 22 222