Inzicht in competenties, ontwikkelbehoefte en coachbaarheid

< Terug naar Training & Coaching

Online Assessment

Online Assessments met normprofielen

Per individu inzicht in welke competenties aanwezig zijn, welke competenties verdere ontwikkeling behoeven en wat de coachbaarheid is van de medewerkers op de gewenste competenties. 

Gaan jouw medewerkers binnenkort een andere taak binnen hun functie vervullen? Of verandert een functie dusdanig dat sommige medewerkers dit waarschijnlijk niet zonder de juiste training of begeleiding aankunnen? Wil je graag dat een aantal medewerkers zich verder door ontwikkelen richting de gewenste situatie in de toekomst maar vraag je je af wat ze al wel kunnen en wat ze nog moeten leren? 

De oplossing 

Door middel van het assessment, krijgen we inzicht in het gedrags- en competentieprofiel van de medewerkers. We zetten deze profielen af tegen een normprofiel: de wens van jouw organisatie hoe een medewerker met bepaalde taken in de toekomst zich ideaal zou moeten gedragen met bijbehorende competenties. 

Hoe dan? 

We leggen de medewerkers een gedragsvragenlijst voor bestaande uit 64 vragen waarin het voorkeursgedrag dat de medewerker in zijn/haar werk laat zien gemeten wordt. De medewerker maakt deze test online, in ongeveer 20 minuten. 

Uit deze vragenlijst komt vervolgens een gedragsprofiel dat inzicht geeft op outputoriëntatie, procesoriëntatie, omgevingsoriëntatie en mensoriëntatie. Er wordt tevens aangegeven per individuele medewerker welk werkgedrag de medewerker toont. We leggen de resultaten per individuele medewerker over een vooraf samengesteld normprofiel heen. 

We stellen het normprofiel in overleg met elkaar op. We gaan daarbij uit van het standaard klantcontact medewerker (of coach, of teamleiders-)profiel, maar voegen daar de door jouw organisatie gewenste gedragingen en/of competenties aan toe. Vervolgens lezen we alle assessments uit en koppelen we alle analyses terug aan het management, zodat we hen leren hoe je een dergelijk profiel in kunt zetten om de ontwikkeling van de medewerker centraal te kunnen stellen. 

Resultaat! 

Het management heeft per individu inzichtelijk welke competenties aanwezig zijn, welke competenties verdere ontwikkeling behoeven en wat de coachbaarheid is van de medewerkers op de gewenste competenties. Daarnaast geeft het de medewerker zelf ook nieuwe inzichten over zijn of haar eigen werkgedrag en betekent het vaak nieuwe inspiratie op de werkvloer.  

Voorbeeld uitkomst assessment

Coniche werkt hierbij samen met MatchQ voor de assessments. 

Wil je meer weten over ons assessment? Neem contact met ons op, we lichten het graag toe.