Inzicht in competenties, ontwikkelbehoefte en coachbaarheid

< Terug naar Training & Coaching

Online Talent Assessment met normprofielen

Gaan jouw medewerkers binnenkort een andere taak binnen hun functie vervullen? Of verandert een functie dusdanig dat sommige medewerkers dit waarschijnlijk niet zonder de juiste training of begeleiding aankunnen? Wil je graag dat een aantal medewerkers zich verder door ontwikkelen richting de gewenste situatie in de toekomst maar vraag je je af wat ze al wel kunnen en wat ze nog moeten leren?

De oplossing 

Met het online assessment wordt door middel van een online vragenlijst inzicht gegeven in het wenselijk (organisatie) en feitelijk (medewerker) werkgedrag. En zie je dus in één oogopslag waar iemand nu staat, waar zijn talenten liggen en waar je hem of haar kunt ondersteunen naartoe te bewegen! Wij hebben al diverse, veelvoorkomende, profielen uitgedacht. Daar kun je zó gebruik van maken!

Het assessment is:

  • Een indicatorsysteem nadrukkelijk gericht op het meten van werkgedrag: de gedragsoriëntatie geeft aan waar het werkgedrag toe leidt: waarop is iemand in het functioneren gericht, wat kan je van iemand verwachten, wat laat zij/hij zien en waar krijgt iemand energie van?
  • De vragenlijsten zijn wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op 2 psychologische modellen; de teamrollen van Belbin en het PBOI model van Adizes.

Hoe dan? 

We leggen de medewerkers een gedragsvragenlijst voor bestaande uit 64 vragen waarin het voorkeursgedrag dat de medewerker in zijn/haar werk laat zien gemeten wordt. De medewerker maakt deze test online, in ongeveer 20 minuten. 

Uit deze vragenlijst komt vervolgens een gedragsprofiel dat inzicht geeft op outputoriëntatie, procesoriëntatie, omgevingsoriëntatie en mensoriëntatie. Er wordt tevens aangegeven per individuele medewerker welk werkgedrag de medewerker toont.

Wat kun je hier dan mee?

Het gedragsprofiel van de medewerker leggen we naast het normprofiel welke volgens jouw organisatie het beste past bij de doelstellingen van en voor de medewerkers.

Coniche heeft meerdere normprofielen opgesteld welke we voor jouw organisatie kunnen inzetten. Op deze wijze krijgen we inzicht in het ontwikkelpotentieel van de medewerker. De medewerker kan vervolgens gericht getraind worden door het vaststellen van specifieke leerdoelen.

Welke normprofielen zijn er al?

  • Klantcontactmedewerker service
  • Klantcontactmedewerker sales
  • Helpdeskmedewerker
  • Back Office medewerker
  • Planner
  • Trainer
  • Coach
  • Teamleider

Resultaat! 

Door deze normprofielen te vergelijken met het huidige werkgedrag van jouw medewerker, wordt in één keer duidelijk waar iemands talenten en voorkeuren liggen en vooral: welke rol hem of haar het beste past (in de toekomst). Daarnaast geeft het de medewerker zelf ook nieuwe inzichten over zijn of haar eigen werkgedrag en betekent het vaak nieuwe inspiratie op de werkvloer.  

Natuurlijk kunnen we ook met elkaar een nieuw wensprofiel opstellen, met daarin criteria voor een bepaalde rol, of rollen, die specifiek voor jouw organisatie van belang zijn.

Coniche werkt samen met MatchQ voor de assessments. 

Webcare assessment

Naast de talent assessments hebben wij een unieke online webcare assessment ontwikkeld dat op elke gewenste locatie en plek gemaakt kan worden. In dit assessment krijgt de medewerker een drietal cases voorgelegd. De medewerker kiest steeds de voor hem of haar meest gepaste reactie. De antwoorden geven uiteindelijk, d.m.v. vooraf opgestelde beoordelingscriteria, inzicht in de webcare competenties van de medewerker. De focus ligt op de competenties: empathie, eigenaarschap en gesprekstechniek. Deze competenties zijn bewezen noodzakelijk om kwalitatieve hoogwaardige en klantgerichte webcare gesprekken af te handelen. Bekijk de webcare training met assessment.

Wil je meer weten over ons assessment? Neem contact met ons op, we lichten het graag toe.