Met een minimale investering je medewerkers continu laten ontwikkelen!

< Terug naar Training & Coaching

SLIM-regeling

Altijd al de behoefte gehad om jouw medewerkers continu te ontwikkelen zodat zij duurzaam inzetbaar blijven? Echter nooit de mogelijkheid gehad om dit te kunnen doen?  Dan is dit jouw kans! Want met een minimale investering kun je dit nu realiseren. Maak gebruik van de SLIM-regeling tussen 1 september en 30 september 2020. 

Wat is de SLIM-regeling? 

De SLIM-regeling is een subsidie die beoogt de leercultuur in het MKB te versterken. Hoe meer je investeert in de ontwikkeling van je personeel hoe hoger het kennisniveau van je medewerkers en des te beter het is voor je bedrijf.  

Je kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die je zelf start: 

 • Doorlichting van je bedrijf wat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het vaststellen van de scholingsbehoefte; 
 • Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers; 
 • Het ontwikkelen van een systeem waarin werknemers zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk, een voorbeeld hiervan is het opzetten van een eigen bedrijfsschool of Academy. 

Voor wie? 

 • Kleine MKB-ondernemingen <50 fte en een netto jaaromzet < €10 mln. 
 • Middelgrote MKB-ondernemingen <250 fte en een netto jaaromzet < €50 mln. 

Voorwaarden: 

 • MKB-ondernemingen kunnen deze subsidie van 1 t/m 30 september 2020 aanvragen; 
 • De aangevraagde subsidie van max. €24.999,- bedraagt voor het klein MKB 80% en middelgroot MKB 60% van de totale subsidiabele kosten; 
 • De subsidiabele kosten bedragen minimaal €5.000,- 
 • Activiteiten moet binnen drie maanden na toekenning starten.  
 • De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden. 

Voor meer informatie: www.slimwerkgeven.nl 

Waar kan de SLIM-regeling voor gebruikt worden? 

Binnen de SLIM-regeling kun je subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en invoering van een methode die de werknemers in je bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Je kunt ervoor kiezen om je bestaande projecten verder uit te breiden of op te schalen, maar de subsidie geldt ook voor nieuwe initiatieven.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

 • De oprichting van een bedrijfsschool / Academy waar jouw medewerkers kunnen leren en groeien 
 • Het inzetten van een leerplatform waar medewerkers een blended ontwikkelpad kunnen volgen 
 • Het inzetten van ontwikkelassessment zodat medewerkers zich gericht kunnen ontwikkelen 
 • Het ontwikkelen en in gebruik nemen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met jouw medewerkers 
 • Adviesgesprekken of workshops voor het ontwikkelen van de vaardigheden van leidinggevenden om ontwikkelgesprekken te voeren 

Rekenvoorbeeld 

Opzetten bedrijfsschool  

Activiteiten: 

 • 0-meting d.m.v. assessments 
 • IST / SOLL / GAP analyse: een analyse op de huidige situatie, de gewenste situatie en het verschil tussen de huidige en gewenste situatie. 
 • Inrichting ontwikkelpaden 
 • Inrichting online leerplatform 

Kosten € 25.000
Subsidie € 20.000 (60-80%) 

Investering klein MKB  5.000
Investering middelgroot MKB  10.000 

Meer weten over de mogelijkheden? 

Vraag eerst vrijblijvend een online adviesgesprek aan ten aanzien van de inrichting van training en opleiding op het gebied van klantcontact. 

  adviesgesprek-slim