Coniche werkt samen met Partners die op een specifiek terrein een waardevolle aanvulling zijn op onze diensten. Tezamen met de diensten van deze partners creëren we voor onze opdrachtgevers een nog betere oplossing. Hieronder een overzicht van onze samenwerkingspartners.

Planmen is een expert op het gebied van WFM en is daarmee de contentpartner voor de Coniche Business School bij de erkende Post-hboWorkforce Management. Ook werken de 2 bedrijven samen bij de gezamenlijke zoektocht en creatie van nieuw WFM Talent. 

All You Can Learn is een online leerplatform om blended learning mee te faciliteren. Ze zijn begonnen als een oplossing om generieke keuzedelen mee aan te kunnen bieden. Coniche biedt de keuzedelen belevingsgericht werken en Klantcontact en verkoop aan via All You Can Learn.

Om informatie, kennis en vaardigheden beter te laten beklijven heeft Coniche daarom een samenwerkingsverband gesloten met Woonoz (spreek uit Who Knows). Woonoz heeft een e-learning oplossing ontwikkeld die een antwoord biedt op het snel vergeten van informatie. Deze technologie heet Memory Anchoring® en is gebaseerd op het meest recente onderzoek op het gebied van neurowetenschappen en in het bijzonder op de mechanismen die het geheugen regelen. voor meer informatie kijk bij E-learning 3.0.

Via de laagdrempelige online registratietool van Lijn2, dat los staat van andere IT-systemen, krijg je snel inzicht in de aard en samenstelling van jouw klantcontactvolume. Deze inzichten stellen je in staat om cijfermatig te onderbouwen waar knelpunten in je processen liggen en je contactvolume stap-voor-stap te verminderen. Coniche zet deze tool regelmatig in bij haar opdrachtgevers. Kijk hier voor meer informatie.

Op vele terreinen werken wij samen met het UWV, de belangrijkste reden is dat het UWV werken in klantcontact aangemerkt heeft als ‘Kansberoep”. Als Coniche Business School zijn wij Erkend Opleidingspartner en van daaruit werken wij hard aan ons  gemeenschappelijk geloof in het arbeidsmarkt potentieel dat er nog is in de doelgroep WW, WWB en de Participatiedoelgroep. Kijk op deze link voor meer informatie.

Een goede match tussen de competenties van een kandidaat/talent en de behoeften van de organisaties is essentieel. Dit kun je niet alleen uit een gesprek of intake halen. Een assessment die een kandidaat matcht op het wensprofiel van de organisatie vwb de competenties is hierbij zeer waardevol. Coniche gebruikt het assessment van MatchQ in haar eigen dienstverlening maar biedt dit ook aan haar relaties aan voor een juiste selectie aan de voordeur, van agents tot management.

OBI4wan en Coniche leveren binnen deze samenwerking niet alleen een prachtige tool met alle daarbij behorende expertise en ondersteuning (OBI4wan), maar ze kunnen ook de medewerkers beoordelen op webcare-geschiktheid bij een organisatie, ze leiden ze op zodat ze de juiste vaardigheden hebben en ze ondersteunen en adviseren de organisatie in wat zij willen uitstralen in webcare (Coniche).

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , heeft ook een behoorlijke impact voor het werken in een klantcontact organisatie. Coniche en privacy consultancyorganisatie DMCC Nederland hebben de handen ineen geslagen en bieden samen e-learning specifiek voor privacy bewustwording van klantenservicemedewerkers aan. Kijk hier voor meer informatie.

Brancheverenigingen

Coniche gelooft in het delen van haar kennis en daarmee een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Als één van de toonaangevende kennispartijen in ons vakgebied is het dan ook onze maatschappelijke plicht die wij graag invullen om brancheverenigingen te helpen en te ondersteunen, als bestuurslid, als sponsor en als kennispartner. Hieronder een overzicht van de verenigingen waarin wij een actieve rol vervullen.

Customer Contact Management Association is een beroepsvereniging en biedt inspirerend platform voor professionals binnen contact centers. Het heeft als doel de positie van professionals in klantcontact te versterken. Dat doen ze door actieve leden en kennispartners te verbinden. Coniche organiseert sinds 2019 de Nationale Klantcontact Week voor de CCMA.

De Klantenservice Federatie is een branchevereniging in het snel ontwikkelende vakgebied klantcontact. Belangenbehartiging, kennisdeling en onderzoek in de sector zijn de belangrijkste speerpunten. Daarnaast levert Coniche expertise voor de ontwikkeling van het KSF Branchecertificaat.

Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO) is de community van voor door professionals die (mede-)verantwoordelijk zijn voor klantgerichtheid binnen de eigen organisatie en/of die van anderen.

FEDMA is de Federation of European Direct and Interactive Marketing en vertegenwoordigd de belangen van data-driven marketeers van heel Europa in Brussel. PEEAC is de accreditatie commissie die Europees de kwaliteit bewaakt van opleidingen in dit vakgebied.