Coniche

MVO

Arbeidskansen bieden, arbeidsfit maken, opleiden; ons MVO

< Terug naar Coniche

MVO

Coniche draagt graag een steentje bij aan de maatschappij!

Door de huidige arbeidsmarkt in klantcontact is het steeds lastiger om kandidaten te vinden. Dat terwijl binnen de groep uitkeringsgerechtigden een grote groep potentiële medewerkers zit die nu niet goed in beeld is door:

  1. Onbekendheid met het werk in klantcontact
  2. Weinig of geen ervaring binnen customer care, waardoor ze niet door de toelatingstoetsen komen

Daarnaast streven organisaties naar meer zingeving door een actief MVO-beleid en een invulling van de banenafspraak. Leveranciers van de overheden hebben vaak een probleem met de duurzame invulling van de SROI-verplichting die aan de gewonnen aanbesteding hangt.

Het programma ‘Connect2Work’ 

Voor de huidige arbeidsmarkt hebben Coniche en FINTREX het concept ‘Connect2Work ́ ontwikkeld. C2W is een programma dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt met de re-integratie, door ze op te leiden en aan een baan in klantcontact te helpen met de juiste begeleiding. Zo zet dit project zich in voor een duurzame inzetbaarheid van mensen in een uitkeringssituatie.

Het traject bestaat uit de 2-trapsraket:

  • STAP 1: Arbeidsfit maken / Theorietraining / Praktijktraining:
    Binnen stap 1 wordt de opleiding afgesloten met het KSF branchecertificaat. Hiervoor dienen de deelnemers een theorie- en praktijkexamen voldoende af te leggen.
  • STAP 2: Vakopleiding Medewerker Klantcontact tijdens het eerste jaar werken:
    De opleiding wordt afgesloten met een erkend MBO-3 diploma. De opleiding wordt deels gefinancierd uit de subsidie Praktijkleren, deels door de werkgever.

FINTREX en Coniche doen ‘Connect2Work’ samen, waarbij Coniche de opleiding verzorgt en FINTREX de schakel is naar het bedrijfsleven en een inspanning levert om de kandidaat aan een geschikte baan in klantcontact te helpen. Connect2Work biedt een duurzame invulling van de MVO-doelstellingen van de organisatie. Naast een goed opgeleide arbeidskracht biedt het ook de mogelijkheid om de kandidaat een vakopleiding te laten volgen. Dit zorgt voor een betere kwaliteit en minder verloop en de eventuele SROI-verplichtingen kunnen worden ingevuld. Bij inzet van de deelnemers uit het doelgroepregister geeft de organisatie invulling aan de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord.

Overstag

Overstag gelooft in een inclusieve arbeidsmarkt, waarin voor iedereen met arbeidsvermogen plaats is. Dat is waar Overstag zich voor inzet. Ieder mens heeft talenten. Koester het menselijk kapitaal en laat geen talent onbenut!

Coniche ondersteunt Overstag om deze dromen waar te maken. Samen met Overstag is een uitgekiend trainingsprogramma ontwikkeld om werkzoekenden in korte tijd om te scholen. In dit programma komen ‘arbeidsfit maken’ en klantcontact kennis met klassikale lessen, e-learning en coaching bij elkaar.

Derrick Bijker, mede-eigenaar van Overstag: “De trainingen van Coniche zijn de snelste weg richting het KSF-examen. Het resultaat is al jaren prima en wij waarderen de trainer en haar manier van trainen zeer.

Step2work

Al meer dan 10 jaar ondersteunt Coniche het Step2work traject van NUON. Jonge mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, door het ontbreken van een starterskwalificatie of door een handicap, worden in een intensief traject van een jaar opgeleid tot medewerker klantcontact. Ze doen werkervaring op en krijgen de mogelijkheid om een MBO-3 diploma te halen.