MBO Opleidingen

Coniche Business School heeft de overtuiging dat klantcontact een écht VAK is. Iedereen die beroepsmatig klantcontact heeft zal hier dan ook voor getraind en in opgeleid moeten worden om voor de klant én voor de organisatie de beste service te kunnen bieden. Daarom hebben wij dan ook 15 jaar terug aan de wieg gestaan van het creëren van echte vakopleidingen voor klantcontact. Met klantcontact kun je je als organisatie nog onderscheiden naar de markt.

Voor de organisaties die met behulp van een MBO vakopleiding (BBL) willen investeren in hun medewerkers EN hun klanten liggen subsidiemogelijkheden van de overheid klaar. Kijk hieronder ons aanbod! We gaan graag het gesprek aan wat het beste past bij jouw medewerkers en jouw organisatie.

Naast subsidiemogelijkheden voor praktijkleren heeft de opleiding nog meer voordelen wanneer deze gekoppeld wordt aan nieuwe instroom. De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans biedt hiervoor de volgende mogelijkheden:

  • Een tijdelijk arbeidscontract aangegaan voor een BBL traject telt niet mee in de keten.
  • Een medewerker mag verloond worden tegen de lage WW premie, ook al heeft hij/zij een tijdelijk contract.

Vraag vrijblijvend een businesscase vakopleiding klantcontact aan

    vakopleiding-businesscase


    Aanbod