PERSBERICHT: WFMA, de eerste beroepsvereniging voor WFM is opgericht

Meer vraag naar gekwalificeerde professionals
Op 25 juli 2019 zag de beroepsvereniging voor WFM-professionals het levenslicht. De markt voor workforce management professionals groeit snel en er is behoefte aan kennisdeling EN aan een autoriteit die zich inzet voor de borging van de kwaliteit. Werkgevers en werknemers hebben steeds meer aandacht voor professionalisering, opleiding en ontwikkeling. Aan de andere kant vragen organisaties meer en meer expertise en gedegen, bewezen vakkennis. Daarom hebben Coniche en PlanMen, beiden actief in de WFM-markt, het initiatief genomen tot de oprichting van een onafhankelijke beroepsvereniging

Leren, inspireren en verbinden
De Workforce Managers Association (WFMA) heeft als doel haar leden te inspireren, te laten leren en te verbinden. Door het organiseren van bijeenkomsten, seminars en kennissessies voor en door leden. Daarnaast beheert de vereniging een beroepsregister met een kwaliteitskeurmerk. Werkende professionals kunnen hierin opgenomen en dragen daarmee bij aan de herkenbaarheid van het gewenste, hoogstaande niveau van WFM-dienstverlening.

De WFMA werkt nauw samen met de experts en innovators in het vakgebied en is branche overstijgend. Iedereen die werkzaam is binnen het vakgebied planning, personeelsplanning of workforce management kan gratis lid worden van de vereniging via de website http://www.wfmassociation.nl
Logo WFMA (Workforce Managers Association), eerste beroepsvereniging voor WFM

Het bestuur van de WFMA
Het bestuur bestaat uit:

Noot voor de redactie
De Workforce Managers Association is voor het eerst aan een publiek van WFM-professionals gepresenteerd tijdens het PlanMen WFM-congres op 19 en 20 september. Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris, Patrick Hubers via info@wfmassociation.nl