E-learning Nederlands

Tot 1 jaar
Op aanvraag
N.v.t.
Online

Deze e-learning bevat interactieve multimediale lesstof voor het vak Nederlands. Er is lesstof beschikbaar voor niveaus 1F, 2F en 3F. Middels een instaptoets wordt individueel het beginniveau gemeten waarna je lesstof ‘op maat’ aangereikt krijgt.


Inhoud

Voor deze e-learning wordt gebruik gemaakt van de interactieve lesmethode van GPS.

De multimediale didactiek van GPS levert het grootste leerrendement op.
Naast interactieve games en uitdagende werkvormen zorgen persoonlijke leerroutes voor lesstof ‘op maat’.

Programma

De lesstof van de e-learning is inhoudelijk onderverdeeld in de volgende onderdelen:
Lezen
Luisteren
Taalverzorging
Spreken
Gesprekken voeren
Schrijven

Erkenning

De aangeboden lesstof voor het vak Nederlands is geschikt als voorbereiding op een (centraal) examen op het gekozen eindniveau maar kan uiteraard prima losstaand gebruikt worden om bekwamer te worden in de taal Nederlands.

Neem contact op