Intrinsieke drijfveren zorgen voor duurzame groei

< Terug naar High Performing Teams

Onze eigen HPO methodiek W1NNEN

Is 2020 een uitdagend jaar waarin de doelstellingen binnen jouw organisatie steeds moeilijker zijn om te realiseren? Verwacht jouw omgeving nog meer resultaat met minder budget, terwijl jij steeds meer moeite hebt om de juiste mensen te behouden? Mis je het eigenaarschap en de innovatiekracht in je teams om de benodigde veranderingen te realiseren​? Herkenbaar…….

Veel organisaties hebben last van de bovenstaande uitdagingen en kiezen vervolgens voor een structuur zoals agile, lean, zelforganisatie of holocracy om deze uitdagingen op te lossen. Vaak werkt dit niet.

In de gedragswetenschap is al jaren bewezen dat duurzame verandering niet door extrinsieke aanpassingen zoals nieuwe werkwijze of organisatiestructuur tot stand komt maar dat de intrinsieke drijfveren (status, zekerheid, verbinding, autonomie en eerlijkheid) het verschil maken.

“Het is hetzelfde als dat je wilt stoppen met roken door alleen de stop met roken app te gebruiken.”

Coniche = W1NNEN. Verlangen gebaseerd werken

Dankzij meer dan 15 jaar ervaring in het bedrijfsleven en de topsport, heeft Coniche de geleerde lessen vanuit neuro- en gedragswetenschap met praktische kennis over bedrijfstransformatie kunnen combineren in een nieuwe aanpak.  Dit unieke principe heeft geleid tot een bewezen manier van werken waardoor organisaties (zoals Vodafone-Ziggo, Menzis, Alliander, SNS) op een duurzame wijze 30%-60% meer waarde kunnen genereren.

De W1NNEN-aanpak is gebaseerd op een sneeuwbaleffect dat de intrinsieke motivatie verbindt met het iedere dag in de praktijk uitvoeren. We verbinden het willen met het écht doen!

W1NNEN Sneeuwbaleffect

Door verlangen aangedreven “Ik wil”

Het sneeuwbaleffect begint met het ontwikkelen en verbinden van de wens van de organisatie met de wensen van jouw teams en individuen. Dit genereert een duidelijke focus en intrinsieke motivatie om steeds verder te gaan dan nodig!

De talenten aanboren “Ik kan”

De verandering genereert meer snelheid wanneer je de verlangens verbindt met de benodigde en vaak onbenutte talenten in jouw organisatie. Mensen gebruiken amper 50% van hun talent op hun werk. Door vertrouwen te geven en je collega’s uit te dagen om hun talenten te gebruiken, verbeteren de prestaties en het aanpassingsvermogen van je organisatie.

Verstoor je organisatie “Ik durf”

Om volledig gebruik te kunnen maken van alle talenten moet je zelf een “disrupter” worden van je eigen organisatie. Doorbreek de ineffectieve structuren in je organisatie om zo ruimte te maken voor de effectieve structuren zoals wendbaarheid, autonomie en innovatie.

Voer de wijziging elke dag uit “Ik doe”

Het effect bereikt zijn momentum wanneer je de vaardigheden en discipline creëert om elke dag te leren en te verbeteren door te experimenteren en nieuwe routines en gedrag uit te voeren. Pas in deze fase passen we de structuren zoals Agile en Lean toe als tool, om de gewenste routines iedere dag in de praktijk te brengen.

“Coniche Topvolleybal Zwolle, een zelfsturend topsportteam: dat is nog niet eerder vertoond. Coniche Topvolleybal Zwolle (CTVZ) heeft dit 4 jaar gedaan. Destijds uit nood geboren maar met de overtuiging dat het zou werken, leverde de nieuwe werkwijze geweldige resultaten op. Niemand had verwacht dat wij in de eredivisie zouden blijven. Het geheim heet W1NNEN. “ – Jelle Hilarius

Maatwerk

W1NNEN is niet een one size fits all-programma dat op dezelfde manier in elke organisatie moet worden geïmplementeerd. Het is opgericht door co-creatie tussen de klant, het W1NNEN-team en de eindgebruikers. Elk bedrijf, team en individu heeft zijn eigen unieke potentieel om te vervullen.

Download brochure

    w1nnen