Resultaten teamleider enquête: alles is anders?

De afgelopen tijd is voor iedereen op het werk en daarbuiten anders geweest dan normaal. Dit heeft op meerdere plekken, en op meerdere momenten, gezorgd voor de nodige veranderingen en aanpassingen. Bij ons heeft het in ieder geval best een impact gehad. En omdat wij benieuwd waren naar de invloed die Corona en thuiswerken heeft gehad op teams en teamleiders, hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder teamleiders binnen klantcontact. In korte tijd hebben wij meer dan 50 ingevulde onderzoeken terug gehad. Waarvoor dank!

De enquête die we hebben afgenomen handelde over de impact van het thuiswerken; op het team, de relatie tussen team en leidinggevende, en de aansturing. Graag willen we de veelzeggende resultaten en onze analyse met met jullie delen.

Alles is anders?

 • In tijden waarin we elkaar minder fysiek gezien hebben is de goede relatie met het team toch licht gestegen. Gevoelsmatig? Ook het zelfvertrouwen in de eigen rol als leider laat een zelfde lichte stijging zien!
 • Meer tijd is in ieder geval besteed aan overleg met het eigen team. Overleg met andere afdeling heeft daar iets onder geleden zo lijkt het, of was dit een bewuste keuze?
 • Goed om te zien is dat efficiëntie van het overleg in de meeste gevallen groter is dan voor de Corona-crisis en het lukt goed om de strategische koers van de organisatie naar het team te vertalen.
 • Het managen van tijd vanwege de vele (digitale) overleggen en het al dan niet thuis afgeleid worden laat een grote spreiding zien op de vraag of dit als lastiger is ervaren.
 • Coachen en aansturen op afstand gaat de één makkelijker af dan een ander. Hier is een flinke spreiding zichtbaar. Gemiddeld lijkt er weinig veranderd maar hier kunnen we echt van elkaar leren door opgedane ervaringen te delen!
 • Feedback geven op individuele performance is niet echt lastiger dan voor corona, dit geldt wel voor verbinding houden tussen het team en de rest van de organisatie.
 • Gelukkig is de sfeer in het team nagenoeg gelijk gebleven in deze periode (waarbij we er vanuit gaan dat deze positief was) en is de productiviteit zelfs aanzienlijk gestegen. Dit is in gevallen ook de klanttevredenheid ten goede gekomen zo lijkt het.
 • Interessant om te zien is dat we denken het team na de crisis net iets beter aan te kunnen sturen.
 • Klantbehoeften kunnen dan wel licht veranderd zijn, time managen een uitdaging zijn en sturen op afstand iets nieuws, de band met het team is nagenoeg gelijk gebleven!

Mijn allergrootste uitdaging de afgelopen maanden is geweest:

“Om balans te vinden tussen werk en privé”

“Verbinding te vinden en te houden met teams binnen onze organisatie”

Ik neem van wat ik als teamleider heb geleerd de afgelopen maanden, mee naar de toekomst:

“Dat persoonlijke aandacht en fysiek contact belangrijk blijft”

“Los laten en vertrouwen hebben in wat mijn team doet”

“Thuiswerken is voor iedereen mogelijk, verdeel je aandacht goed over het team. Blijf in gesprek”

“Dat we de verantwoordelijkheden bij het team kunnen neerleggen. Meer zelfsturing, zelfs op afstand”

Hoeveel sturing en welke sturing het team nu/na de crisis nodig heeft lijkt een mooie vervolgvraag te zijn. Zeker omdat een meerderheid denkt dat het team in het vervolg graag deels wil blijven thuiswerken en dat dit zelfs de norm kan worden. Het grootste deel van doorgevoerde veranderingen blijft in stand en een goede mix tussen thuiswerken en op locatie kan juist positief uitpakken voor alle betrokkenen. ‘Verbinding maken, verantwoordelijkheid geven, loslaten en vertrouwen’ zijn gemaakte opmerkingen die we hebben meegenomen in de door Coniche ontwikkelde SOA-training ‘Sturen-Op-Afstand’ welke je helpt hierin succesvol te zijn.

 

Heb je naar aanleiding van de resultaten vragen of wil je meer weten over de SOA-training ‘Sturen-Op-Afstand’ vul het formulier in en wij nemen z.s.m. contact met je op!

  contact-algemeen

  Of bel +31 (0)88 01 22 222