Consultant aan het woord: Rik bij de Politie!

Rik Bronswijk: senior consultant en kerndocent voor de post-hbo opleidingen Customer Management en Workforce Management. Sinds 2014 verbonden aan Coniche. “Naast een aantal coaching trajecten en inhouse trainingen ben ik sinds vorig jaar september voor gemiddeld 3 dagen per week werkzaam bij de Politie.

De Nationale Politie kent landelijk 10 Regionale Service Centra (RSC’s). De opdracht is de teamchefs van deze RSC’s te ondersteunen bij het verbeteren van de performance. Dit doen we aan de hand van een zestal projecten: één landelijk virtueel servicecenter, capaciteits- en workforce management, duurzame inzetbaarheid en medewerker tevredenheid, structureel meten van burgertevredenheid, onderzoek naar de gewenste flexibiliteit en het type medewerker én tenslotte verbetering van het interne imago van de RSC’s.

De omvang en de impact op de organisatie vraagt een zorgvuldige veranderaanpak. De projecten raken een groot aantal medewerkers direct en vele afdelingen zijn indirect betrokken. Vanaf het begin worden medewerkers, leidinggevenden en andere belanghebbenden gevraagd mee te denken en mee te werken aan de gewenste verandering. Ik ben trots om te kunnen melden dat nu deze aanpak, met een aantal andere projecten, als inspirerend voorbeeld dient voor andere verandertrajecten binnen de Politie.”

Wil je meer weten over verandertrajecten? Neem dan contact met op ons!