Coniche volledig ingericht op wet DBA

De VAR is per 1 mei 2016 komen te vervallen en heeft plaats gemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Hoofddoelstelling van de Wet DBA is de aanpak en terugdringing van schijnzelfstandigheid. Onder schijnzelfstandigheid wordt verstaan: iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd. Feitelijk kan nu alleen bij de opdrachtnemer (de zzp’er) loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever. Marco Vianen, directeur van Coniche. “Wij zijn volledig ingericht op de nieuwe wet DBA en bieden verschillende mogelijkheden aan, zowel voor de ZZP’er als onze opdrachtgevers.

Coniche is actief op het gebied van advies, interim management, recruitment en training en opleidingen, allemaal gericht op customer management. In 2013 heeft Coniche haar dienstverlening uitgebreid met recruitment, “omdat we enerzijds een toenemende vraag zagen naar interim management en aan de andere kant de grens tussen ‘vast’ en ‘interim’ bij zowel onze opdrachtgevers als onze kandidaten begon te vervagen”, aldus Marco.

Onafhankelijkheid en keuzevrijheid
Inmiddels is Coniche uitgegroeid tot een totale kennispartner op het gebied van klantcontact. ‘Om een autoriteit te blijven in customer service, werken wij met een kernteam van senior consultants voor opdrachten van Coniche. Daarnaast maken wij veelvuldig gebruik van freelancers die op projectbasis voor ons aan de slag gaan.’
De Declarabele Uren B.V. (DUBV), is bij uitstek geschikt voor de senior professionals en past volgens Vianen goed bij de bedrijfsvoering van Coniche. ‘Deze zelfstandige professional runt vaak al zijn eigen bv en, of heeft gedurende zijn loopbaan diverse interim-rollen vervuld. Zij zijn niet meer op zoek naar vaste posities in loondienst. Ze willen zelf bepalen in welke auto ze rijden en geen leaseauto voor hen laten bepalen. Ze zitten ook niet te wachten op het vijfde of zesde pensioenpotje vanuit onze organisatie. Werken met De Declarabele Uren B.V. betekent dat zij een grote mate van onafhankelijkheid en vrijheid behouden en dat wij deze specialisten aan ons kunnen binden voor langere tijd. De ideale mix.’

De keuze is reuze 
“Freelancers welke voor Coniche op projectbasis werken kunnen bij ons kiezen om via payroll of De Declarabele Uren B.V. aan de slag te gaan”. Daarmee is de ondernemer er zeker van dat hij achteraf nooit een aanslag ontvangt van De Belastingdienst, omdat de werkgeversafdracht al heeft plaatsgevonden.

Zekerheid voor onze klanten 
“Onze klanten verwachten van ons een waterdichte constructie als het gaat om de nieuwe wet DBA”, aldus Marco. “Logisch ook, want beide partijen werken in heel veel gevallen al jaren met elkaar samen, wij kunnen het ons gewoonweg niet permitteren om hierin niet transparant en duidelijk te zijn”. Door beide varianten aan te bieden richting onze freelancers voldoen wij volledig aan de wet DBA