Coniche en Topvolleybal Zwolle intensiveren samenwerking

In het seizoen 2018-2019 zal de naam Coníche weer trots op de shirts van de volleyballers pronken. De samenwerking en de resultaten uit het voorgaande seizoen geven voldoende aanleiding om de succesvolle samenwerking voort te zetten en zelfs te intensiveren. Coníche Topvolleybal Zwolle wordt een echte innovatiepartner als het gaat om zelfsturende teams.

Traditionele lijnen doorbreken
Topvolleybal Zwolle doorbreekt de traditionele hiërarchische lijnen binnen de organisatie van sportteams en sportverenigingen. Vrijwel iedereen kent het beeld van een trainer/coach die bepaalt wat er gebeurt en hoe er gespeeld wordt met daarboven een bestuur dat de trainers aanstelt en indien nodig ontslaat. Coníche Topvolleybal Zwolle pakt dit totaal anders aan. Het team en dus de spelers staan centraal en bepalen in hoge mate wat er gebeurt, hoe er getraind wordt en hoe er gespeeld wordt. Trainers/coaches maar ook het bestuur zijn faciliterend aan het team en ieder draagt vanuit zijn eigen expertise bij aan de doelstellingen van het team.

Innovatiepartner
Vanaf dit seizoen wil Coníche Topvolleybal Zwolle zich veel duidelijker profileren als kennis- en innovatiepartner. Beide partijen gaan elkaar versterken door het delen van kennis en het gezamenlijk creëren van nieuwe inzichten onder meer op het gebied van zelfsturing en agile werken. Zo zal Coníche Topvolleybal Zwolle onderzoeken uitvoeren en experimenten op het gebied High Performing Teams. Dit levert nieuwe inzichten, content en trainingsmateriaal op voor de sport en voor Coníche die deze inzichten toepasbaar maakt voor haar klanten.

Waar sport en het bedrijfsleven elkaar tegenkomen
Om dit te realiseren heeft TopVolleybal Zwolle een onderzoeksteam samengesteld met daarin naast Coniche, gerenommeerde onderwijsinstellingen, Stichting #W1NNEN en Zelfsturen.com.
Het doel is dat het onderzoeksteam gedurende het jaar in een topsport omgeving verschillende hypotheses testen en experimenten uitvoeren. Er zullen minimaal 3 onderzoeken verricht worden. De volgende hypotheses worden in ieder geval getoetst:
• 11 coaches i.p.v. 1: Effectiviteit & impact van het besluitvormingsproces op de resultaten is groter wanneer de ‘wisdom of the team’ benut wordt i.p.v. 1 coach
• Agile training: Zelf de regie voeren over je ontwikkeling/ training in kleine gerichte stappen zorgt voor steilere leercurve en performance dan traditionele groepstraining methoden
• Mentale weerbaarheid: zelfsturend werken (continu feedback, zelf opstellingen vormen) zorgen voor een hogere weerbaarheid in stressvolle/ high pressure situaties.
• Data driven ontwikkelen: Door de enorme hoeveelheid aan beschikbare data gericht in te zetten als feedback in leerprocessen ontstaat een steilere leercurve.
Via verschillende platforms zoals de Coníche community zal het team geïnteresseerden op de hoogte houden van de vorderingen.

Perfect match
Ook Coníche helpt steeds meer klanten om te komen tot een zelfsturende organisatie of team. “Voor de derde keer op rij zijn wij wederom hoofdsponsor, het geeft ons een mooi podium om onze klanten te inspireren op deze nieuwe manier van werken. Maar het geeft ons ook de mogelijkheid om onze aanpak voortdurend aan te scherpen en te verbeteren”, aldus Marco Vianen, Directeur van Coníche. Ook speler Jelle Hilarius is enthousiast: “nergens is het effect van een performance verandering zo mooi zichtbaar en meetbaar als in de sport. Het effect van de veranderingen zullen wekelijks zichtbaar zijn in het veld”. Elementen die vrijwel één op één te vertalen zijn naar effecten in het bedrijfsleven.