Youri Treur – Directeur E-commerce & CS – SIMPEL

“Wij dagen graag ingewikkelde zaken uit door ze eenvoudig en toegankelijk te maken voor iedereen. Wij zetten onze klanten centraal door ze naast de voordelen van onze eenvoud een constante kwaliteit te bieden. Met als randvoorwaarde niets minder te leveren dan we beloven. Service staat bij ons hoog in ons vaandel. Coniche heeft hierbij een grote bijdrage geleverd door niet alleen de ondersteuning te bieden bij de transitie van de klantenservice naar een andere partner, maar ook door de samenwerking met en de regie van de externe organisaties goed in te richten. De partners zijn nu op een juiste manier aangehaakt, de kwaliteit van de service is hierdoor geborgd en er is een sterke basis voor de groeiambitie van Simpel.”