@Leisure Group

Een groeiend bedrijf met een groeiende afdeling Customer Service: dat is de @Leisure Group. Dat geeft uitdagingen, want vind maar eens op hoog tempo goede mensen. Toch zorgt die groei ook voor rust, zegt Fem Noot, Manager Operations bij @Leisure: het verloop is laag. “Medewerkers Customer Service  zijn gemiddeld vierenhalf jaar bij ons en ook ons teammanagement is honkvast.”