Jumbo over de trainingen van Coniche

In 2018 hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van Coniche. Vanuit een intake gesprek hebben wij onze wensen besproken en op basis van die input heeft PBS een 0-meting gedaan bij alle medewerkers van het Jumbo Service Center. N.a.v. de resultaten hebben we gezamenlijk de trainingen opgezet. De samenwerking met Bianca Eveleens in deze was zeer prettig. De medewerkers vonden de trainingen zeer leerzaam en toepasbaar in de praktijk. De 1-meting in november en december lieten een duidelijk verschil zien t.o.v. 0-meting. Ook tijdens deze 1-meting was het contact met de medewerkers van de PBS zeer aangenaam. Wij zijn voornemens om in 2019 wederom gebruik te maken Coniche.