De afgelopen jaren heb ik me vanuit opleiding en training met name binnen klantcontact & klantbeleving gespecialiseerd als Sr. trainer & coach. Met oog voor mens, detail, kwaliteit en aandacht voor ‘dat wat niet belangrijk lijkt’, ben ik bewust en respectvol betrokken in contact met anderen. Daardoor is iedereen snel zichzelf. Zonder masker is er ruimte om te ervaren, proberen, leren, veranderen; ruimte om te groeien als mens!

Daarnaast zit mijn kracht in de vaardigheid om mij processen en systemen snel eigen te maken en te kunnen vertalen naar concrete behoefte(n) van doelgroepen op verschillende niveaus. Sinds 2016 richt ik me als Kwaliteitsmanager Opleiding & Training op procesverbetering, accreditatie, kwaliteitsborging en innovatie van onze diensten.

Aanvullend is mijn bijdrage aan de transitie naar de belevingseconomie en onderwijs in Nederland. Door mijn inzet is Customer Experience keuzedeel ‘K0790 Belevingsgericht werken’voor alle MBO-opleidingen niveau 3 en 4 beschikbaar sinds 2018. In het kader van een ‘leven lang ontwikkelen’ heb ik voor werkenden en werkzoekenden gezorgd dat dit keuzedeel losstaand met een erkend certificaatafgerond kan worden: ‘CX voor iedereen!’

Concreet bijdragen aan ‘iets waar je écht wat aan hebt’, is waar ik mijn energie uit haal.

Kenmerkende woorden voor mij: met aandacht, betrokken, verantwoordelijk nemen.