Op dit moment ben ik met twee opdrachten voor Coniche bezig.

Het eerste is een opdracht vanuit de Politie. Daar lopen twee grote projecten met grote onderlinge samenhang. Het eerste is CM3.0, waarbij CM staat voor Capaciteitsmanagement. De Nationale Politie is onderverdeeld in 13 eenheden, die elk zelfstandig opereren. Handig, want zo kun je regionale verschillen doelmatig adresseren, maar ook onhandig, omdat die regionale verschillen meteen rapportagevraagstukken oproepen. Hoe verhoudt zich de drugsbestrijding in Amsterdam bijvoorbeeld tot die in Limburg? In de huidige werkwijze krijgen we daar onvoldoende duidelijk antwoord op. Daarom is in 2020 het programma CM3.0 van start gegaan met als doel de werkwijze op het gebied van CM dusdanig te uniformeren, zodat in de toekomst deze vergelijkbaarheid wel mogelijk wordt.

Daarnaast wordt het systeem wat nu voor planning, roostering en registratie gebruikt wordt vervangen door een product vanuit de markt. Deze vervanging hangt uiteraard nauw samen met wat er in CM3.0 wordt ontwikkeld, vandaar dat ik als ‘liaison officer’ ook in het kernteam van deze vervanging zitting heb.

Naast deze klus bij de Politie ben ik, naar aanleiding van een performance scan bij de afdeling Klantbediening, bezig met een ontwikkel- en implementatieproject bij de Rabobank. Op basis van het rapport vanuit de performance scan zijn er een aantal verbetertrajecten gestart, waarvan de belangrijkste zich richten op het ontwikkelen van een nieuw KPI-huis en het implementeren van Strategisch Capaciteitsmanagement. Met name bij dat tweede onderdeel ben ik nauw betrokken, als onderdeel van een projectteam wat zich hiermee bezighoudt.

Naast mijn werk voor Coniche heb ik nog een andere baan: ik ben namelijk freelance klassiek zanger. Op 33-jarige leeftijd meldde ik mij aan voor het conservatorium, vier jaar later studeerde ik af en de afgelopen zeven jaar ben ik bezig geweest met het opbouwen van een stabiele kring aan opdrachtgevers. Dit leidt momenteel tot een fifty/fifty-verdeling in werk tussen Coniche (4 dagen in de week) en de muziek (ongeveer 100 concerten per jaar met bijbehorende repetities, dus ook zo’n vier dagen).