Lang geleden ben ik in aanraking gekomen met het vak klantcontact. Het opzetten en managen van een extern contact center (outsource) vanaf de basis. Een prachtige leerschool voor het vak klantcontact. De basis voor diverse adviesopdrachten bij klanten. Het vak heeft me altijd geboeid waardoor ik nog steeds actief ben als commercieel aanspreekpunt van Coniche. Complexe veranderingen, borging van kwaliteit op de lange termijn en het waarde toevoegen voor andere onderdelen van de organisatie zijn onderwerpen waar ik over praat met klanten. Thema’s waarin ik me thuis voel zijn algemene besturing van klantcontact, uitbesteding van klantcontact (outsourcing), klantcontact analyses en inzet van nieuwe technologie.

Het is mooi om te zien dat er steeds nieuwe talenten opstaan binnen het vak klantcontact. Talenten die straks mogelijk een bepalende rol hebben in organisaties als het gaat om de besturing en toegevoegde waarde van klantcontact. Ik vind het boeiend om mensen die het vak klantcontact serieus nemen te begeleiden en te coachen. Ik draag niet alleen kennis over maar laat studenten graag nadenken over actuele cases binnen de eigen organisaties en ga daar het gesprek over aan. Dat dit binnen de erkende Post HBO opleidingen van Coniche kan, specifiek binnen ons vakgebied, is natuurlijk geweldig. Ik hoop je snel te ontmoeten.