Senior consultant WFM bij PlanMen. Een breed georiënteerde WFM-specialist, verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe analyses & quickscans en de ontwikkeling van modellen en strategieën voor de besturing van contact centers.

De afgelopen 15 jaar heb ik ervaring opgedaan in klantcontact, als procesverbeteraar, analist en de laatste jaren als workforce management specialist. Ik ben analytisch en kritisch van aard, maar toch niet contactgestoord en beweeg mij graag op de as van strategie naar operatie waarbij ik concrete operationele processen goed kan vertalen naar managementniveau en vice versa.

Studenten wil ik graag prikkelen om kritisch te denken over henzelf en de organisatie waar ze actief zijn en om aannames in twijfel te durven trekken. Meningen en stellingen moeten worden onderbouwd door analyse en feiten, niet door cultuur en gewoonten.