Nederland klantgericht maken? Laten we beginnen op de scholen..

< Terug naar Business School

Belevingsgericht werken voor ROC’s

Keuzedeel K0790 Belevingsgericht werken voor een ROC

De beleving die we hebben bij dienstverlening wordt wereldwijd steeds belangrijker. Door de ontwikkeling van deze ‘belevingseconomie’ worden er nieuwe eisen gesteld aan het gedrag van medewerkers. Vaardigheden om een beleving voor de gasten of klanten positief te beïnvloeden zijn nu essentieel. Dit keuzedeel geeft jouw studenten de juiste tools en mindset om customer experience binnen een organisatie echt vorm te geven.

Als ROC of opleidingscluster binnen een ROC wil je voorop lopen en jouw studenten aan je binden door ze een echt waardevolle toevoeging te bieden voor je opleiding(en)!

Coniche Business School ondersteunt je om keuzedeel ‘Belevingsgericht werken’ op professionele wijze met een door ons ontwikkeld lespakket toe te voegen aan je opleidingspalet. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat dit keuzedeel bovensectoraal gekoppeld is. Dus welke opleiding op niveau 3 of niveau 4 jouw student ook volgt, het past altijd! Check deze link voor het overzicht SBB Keuzedelen.

Samenwerkingsmogelijkheden

  1. Volledig uitgevoerd door trainers/docenten van Coniche Business School, incl. lessen, lesmateriaal en bijbehorende tentamens*.
  2. Gedeelde uitvoer waarbij lessen professioneel verzorgd worden door trainers/docenten van Coniche Business School maar waarbij eigen docenten(team)/ROC nakijken van opdrachten en bijbehorende tentamens* voor haar rekening neemt.
  3. Uitvoer door eigen docenten(team)/ROC waarbij Coniche Business School uw docenten(team) traint en instrueert en jaarlijks up-to-date lesmateriaal en bijbehorende tentamens* aanreikt.

* De eigen Examencommissie is en blijft uiteraard verantwoordelijk voor vaststelling van de door Coniche Business School beschikbaar gestelde examenproducten/tentamens.

Wil je meer weten over het keuzedeel belevingsgericht werken? Neem contact met ons op, we lichten het graag toe.