Nederland klantgericht maken? Laten we beginnen op de scholen..

< Terug naar Business School

Belevingsgericht werken, keuzedeel voor ROC’s

Keuzedeel K0790 Belevingsgericht werken

De beleving die we hebben bij dienstverlening wordt wereldwijd steeds belangrijker. Door de ontwikkeling van deze ‘belevingseconomie’ worden er nieuwe eisen gesteld aan het gedrag van medewerkers. Vaardigheden om een beleving voor de gasten of klanten positief te beïnvloeden zijn nu essentieel. Dit keuzedeel geeft jouw studenten de juiste tools en mindset om customer experience binnen een organisatie echt vorm te geven.

Als ROC of opleidingscluster binnen een ROC wil je voorop lopen en jouw studenten aan je binden door ze een echt waardevolle toevoeging te bieden voor je opleiding(en)!

Inhoud

De lesstof is verdeeld over 3 thema’s. Tijdens klassikale lessen en met zelfstudie wordt theoretische kennis uit onderstaande thema’s aangedragen.

 1. Kennis van de belevingseconomie
  Leer over de achtergronden van de belevingseconomie. De definitie wordt helder gemaakt en je krijgt een beeld van het nut en de noodzaak.
 2. Kennis belevingspsychologie
  Leer over de achtergrond van de belevings-psychologie. Wat is het effect van bepaalde gedragingen op de beleving van anderen?
 3. Gedrag
  Binnen dit thema is alles gericht op het toepassen van acties en gedragingen die van invloed zijn op de beleving van gasten.

Naast deze thema’s stelt een student een Plan van Aanpak (PvA) op, met een belevingsconcept voor een organisatie als examen onderdeel. De uitvoering van het PvA wordt ondersteund door praktijkopdrachten waarmee de leerling direct met het geleerde aan de slag gaat.

Leermiddelen/examens

Coniche Business School heeft een volledig ontzorg pakket ontwikkeld om het keuzedeel ‘Belevingsgericht werken’ op een professionele wijze toe te voegen aan je opleidingspalet. Het ontzorg pakket voor docenten kan bij toevoeging van het keuzedeel aan het opleidingspalet kosteloos aangevraagd worden. Het pakket bestaat uit:

 • Leskaarten voor docenten
 • Inspiratiekaarten voor docenten
 • Slides voor docenten
 • Nakijk richtlijnen voor docenten
 • 2 examenopdrachten (1 voor elk werkproces, summatieve toetsing)

De kosten voor de student zijn € 42,50. Voor deze prijs ontvangen zij:

 • Opdrachten in een fysiek opdrachtenboek
 • E-learning (formatieve toetsing theorie)

Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat dit keuzedeel bovensectoraal gekoppeld is. Dus welke opleiding op niveau 3 of niveau 4 jouw student ook volgt, het past altijd! Check deze link voor het overzicht SBB Keuzedelen.

Wil je meer weten over het keuzedeel belevingsgericht werken? Vraag het informatiepakket aan of neem contact met ons op, we lichten het graag toe.

Aanvragen informatiepakket keuzedeel belevingsgericht werken