Nederland, kennisland, kenniseconomie.. en jij?

Geschreven door Volker Holländer op 31 Juli 2018

“We hebben twee miljoen communicatiewetenschappers en niemand die een kraan kan repareren!”, benadrukte Pieter Derks in een leuk filmpje over de kenniseconomie dat eind mei op social media verscheen. Volgens Derks heeft de kenniseconomie, waarin we ons momenteel verkeren, tot gevolg dat we alleen maar super slimme mensen hebben en een tekort aan vakmensen. Zijn we dan wel met de juiste dingen bezig kun je je afvragen, en wie is die organisatie of mens in de kenniseconomie?

We leven in een van de meest ontwikkelde landen ter wereld. Economisch in de top-5 van Europa en de top-20 wereldwijd (naar bbp per hoofd van de bevolking). Ook op het gebied van menselijke ontwikkeling bevinden we ons in de top-5 wereldwijd! We leven in een maatschappij waarin kennis een steeds belangrijkere plaats inneemt ten opzichte van arbeid, natuur en kapitaal (de drie traditionele productiefactoren). Qua onderwijs, opleidingen en trainingen moet Nederland voorop lopen zou je verwachten. Laat dat nou niet het geval zijn: we plakken (nog steeds) pleisters en ondernemen pas actie als het echt pijn doet!

De Nederlandse economie
Nederland telt 17.016.967* inwoners en met een oppervlakte van 41.543 km² een hoge bevolkingsdichtheid van 409,6/km² *. De Nederlandse economie steunt vooral op een zeer hoog ontwikkelde land- en tuinbouwsector, de dienstensector en de internationale handel, met name op de doorvoer van goederen naar Duitsland. Wat een verschil met een gemiddeld ontwikkelingsland of oorlogsgebied: je zal maar ‘gelukszoeker’ zijn en proberen iets te maken van je leven, voor jezelf, voor je gezin.

Nederland innoveert
Er is een verschuiving gaande van arbeid in de landbouw via industrie naar diensten. Kennis toepassen maakt innovatie mogelijk wat op haar beurt leidt tot nieuwe producten of diensten. Hierdoor is economische groei mogelijk, “het gaat goed met ons!” Door innovatie kunnen we ook steeds efficiënter producten en diensten leveren. Iets waarvan ik denk dat goed is voor ons allemaal. Kennis, onderwijs, leren en innoveren vinden we belangrijk. Sterker nog: “Opleiden kost geld, niet opleiden kost kapitalen”. Op BNR werd onlangs nog eens onderstreept dat, door onze ontwikkeling en daardoor beter presteren, we te duur worden voor eventuele buitenlandse overnames, waardoor we bedrijven in Nederlandse handen kunnen houden.

Noodzaak degelijke opleiding
We zijn een kenniseconomie geworden. Maar wat betekent dat dan? Steeds meer resultaat behalen met steeds minder mankracht. Lean, maar ‘mean’ voor degenen die te maken hebben met soms forse reorganisaties waarvan ik de impact op de mens ook dicht om heen heb ervaren. Erger nog is het te weten dat juist voor de groep lager- en middelbaaropgeleiden arbeidsomstandigheden verslechteren en er een grotere baanonzekerheid is volgens CBS en TNO.

“Zelfs de jeugd groeit al op met scrum! “

De noodzaak dat vakmensen degelijk opgeleid moeten worden, en dat verder ontwikkelen op alle niveaus van belang is lijkt me een logische conclusie. Veranderingen hierin zie ik al terug op de basisschool van mijn kinderen: andere digitale leermiddelen en oefeningen, veel vaker in steeds weer nieuwe groepjes kleine projecten uitvoeren. Samen creatief zijn, samen denken en samen doen. De jeugd groeit op met scrum! Echter, wanneer je beseft dat 80% van wat ik je nu heb verteld, je morgen alweer vergeten bent realiseer je je direct dat er ook continu veel ‘kennis’ verloren gaat. Dit gezegd hebbende zou het dus logisch zijn als we hier met z’n allen continu mee bezig zijn.

Wat doe jij?
Gedreven vanuit mijn vakgebied als trainer, maar uiteindelijk gewoon van mens tot mens, stel ik je de vragen die ik mezelf ook stel: leer je zelf wel bewust en vaak genoeg? Hoe vaak pak je zelf iets nieuws op? Wie is die lerende organisatie of mens in deze kenniseconomie, bezig met loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling, continu in verandering, continu bezig met (vervolg)opleidingen en (vervolg)trainingen, continu groeiend? Ben ik dat? Ben jij dat?

Laten we gemakshalve stellen dat we dat allemaal zijn. Wat is het interessantste wat je recent hebt geleerd en welke leervormen vond je leuk, efficiënt, prettig?

Reageren? Neem contact met ons op!