Is jouw inrichting klaar voor de toekomst van de organisatie?

< Terug naar Analyse & Advies

Future Fit Assessment

Met het Future Fit Assessment brengen we in kaart in hoeverre de klantcontactorganisatie bijdraagt aan het succes van de gehele organisatie.

Voor steeds meer organisaties wordt duidelijk dat klantcontact een cruciale rol speelt in realiseren van strategische doelstellingen. De ervaringen van klanten op de verschillende touchpoints zijn vaak bepalend voor de mate van loyaliteit en aanbeveling. De grote vraag hierbij is voor directies vaak: ‘Hebben we ons klantcontact nu goed ingericht en waar kunnen of moeten we ons verbeteren?’

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft Coniche het Future Fit Assessment ontwikkeld. Een instrument om te toetsen of de klantcontactorganisatie en de processen zodanig ingericht zijn, dat ze optimaal bijdragen aan het succes van de organisatie. Coniche hanteert hierbij het bouwstenenmodel voor klantcontact. Dit assessment maakt duidelijk of een organisatie de bouwstenen zodanig heeft ingericht dat de klantcontactstrategie kan worden gerealiseerd.

De bouwstenen van klantcontact

Het Future Fit Assessment bestaat uit 3 stappen:

  1. Online survey klantcontactstrategie
  2. Online operational survey
  3. Operational assessment

Waarom het Future Fit Assessment?

  1. Op basis van het Future Fit Assessment kun je doelgericht verbeteren: bewuste keuzes maken, waardoor jouw organisatie beter gaat presteren. Het assessment zorgt voor doelmatige inzet van mensen en middelen.
  2. Met de survey klantcontactstrategie krijg je inzicht in de mate waarin er overeenstemming bestaat over de rol die klantcontact speelt voor jouw organisatie.
  3. Vooruitkijken: we kijken of jouw organisatie klaar is voor de toekomst.
  4. Brede externe blik: alle consultants van Coniche hebben (senior)management rollen vervuld bij klantcontactorganisaties en hebben daarna deze kennis bij andere organisaties ingezet. Met het Future Fit Assessment krijg je toegang tot brede expertise op alle terreinen.

Wil je meer weten over het Future Fit Assessment? Neem contact met ons op, we lichten het graag toe of vraag de brochure aan: 

    future-fit