De kwaliteitsgarantie van Coniche

Coniche Business School is – als enige gespecialiseerd opleidingsinstituut in de klantcontact branche – erkend door het ministerie OC&W om MBO opleidingen uit te mogen voeren.

Regionale Opleidingscentra (ROC’s) kunt u zien als bekostigde instellingen. Het verschil met Coniche Business School is dat wij geen overheidsgeld ontvangen en dus afhankelijk zijn van onze eigen kwaliteit om onze concurrentiepositie te bestendigen. Wij streven er dan ook naar om de kwaliteit en het rendement uit onze opleidingen op een zo hoog mogelijk peil te hebben én te houden. Elk jaar worden wij door de Inspectie van onderwijs gecontroleerd op kwaliteit en verbeteringen. Wij staan bekend om onze integriteit en kwaliteit en om ons innovatieve vermogen. Op deze wijze willen wij een opleidingsinstituut zijn dat niet groot en log is, maar juist flexibel en klantgericht.

Cedeo erkenning

Cedeo bestaat sinds 1980 en is een initiatief van HR-managers bij de grootste bedrijven en instellingen van Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken. Directe aanleiding voor de oprichting was een nijpend gebrek aan inzicht in de kwaliteit van het aanbod aan bedrijfsopleidingen. Niet zo vreemd, als u bedenkt dat er tienduizenden opleidingen, trainingen worden aangeboden door ruim 8.500 organisaties. Inmiddels voorziet Cedeo als strikt onafhankelijke instantie in de behoefte aan inventarisatie en kwaliteitswaarborging bij de inkopers van opleidingen en andere HR-diensten.

Coniche heeft 7 jaar op rij meegedaan met het jaarlijkse Cedeo klanttevredenheidsonderzoek. In deze 7 jaar kwam Coniche uit op een gemiddelde klanttevredenheidsscore van 96,3%.