Rien Brus – Global Vice President of Customer Strategy – Aegon

Verzekeraar Aegon, een van de grootste (levens)verzekeraars ter wereld en actief in meer dan 20 landen, verandert van een productgerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie. Om voeling te houden met die transformatie worden in alle landen de klantcontactorganisaties langs de lat van een maturity assessment gelegd. Dat leidt tot inzicht, maar ook tot actieve uitwisseling van best practices tussen landen, aldus Rien Brus en Marjolein Droog, beiden nauw betrokken bij de customer service strategie van Aegon.

Lees de volledige case

    aegon