Training ‘gesprekstechnieken’ middels HIIT methode: Efficiënt, effectief én individueel!

Het Regionaal Service Centrum van de Politie Eenheid Den Haag heeft een training ‘gesprekstechnieken’ gevolgd middels onze HIIT methode. Voorafgaand aan de training een voorbereidende intelligente e-learning en op de dag zelf een korte sessie waarna de medewerkers onder begeleiding het geleerde in de praktijk brengen. Efficiënt, effectief én individueel! De politie vertelt:

Manuela, Senior Intake & Service:

De training ‘gesprekstechnieken’ van Coniche zijn om 3 redenen bij het service centrum van de Politie Eenheid Den Haag erg goed bevallen.

  1. Ten eerste krijgen de cursisten 2 weken voordat de fysieke training (met een trainer) begint al een intensieve online-training d.m.v. een e-learning. De e-learning is zo gemaakt dat je constant op verschillende manieren herinnerd wordt aan de technieken die je eerder in de e-learning geleerd hebt.
  1. Wanneer er dan na die 2 weken een trainer de fysieke training komt geven, dan is de ochtend voor theorie en sparren over hoe je een goed telefoongesprek voert. Coniche heeft hierbij van tevoren d.m.v. een intake eerst goed bij ons geïnformeerd wat een ‘politie telefoongesprek’ nodig heeft. Een gesprek als politiemedewerker vergt namelijk bepaalde vaardigheden. In de middag gaat de trainer met de cursisten de vloer op en bellen. Dus live een gesprek voeren met een burger die de politie belt. Dit om de drempel te verlagen en het koudwatervrees weg te nemen. Iedereen die dat vooraf spannend vond ervaart dit achteraf als zeer positief.
  1. Tot slot is de trainer van belang. Bianca is een zeer professioneel en prettig persoon. Iemand die haar vak goed verstaat en iedereen op zijn gemak weet te stellen. Ieder individu en iedere groep heeft een eigen aanpak nodig en dit voelt zij feilloos aan. We zijn erg tevreden.

Cursist Tineke:

Ik heb de training als efficiënt en prettig ervaren. Wij als groep hebben na de eerste en tweede week al rechtstreeks feedback gegeven. Ook fijn waren de docenten die alles zo beeldend en betrokken konden vertellen. We zijn goed voorbereid op de toets, maar nog belangrijker alles was goed te behappen. Wat ik persoonlijk prettig vond is dat de indeling van de te leren artikelen goed ingedeeld was.

Cursist Thirza:

Ik vond de methode waarop wij les kregen erg fijn. Doordat we van tevoren via de module online wat kennis hadden opgedaan viel alles tijdens deze dagen ook op zijn plek. Hierdoor kon ik makkelijker connecties leggen met de stof die wij behandelden. Ook was het erg fijn dat we door middel van opdrachten en leerpunten die voor ieder persoonlijk waren les kregen. Tot slot was de sfeer gezellig en heb ik veel handige tips gekregen.