Enexis: Online Game Teamontwikkeling

De afgelopen maanden zijn de Klantenservice medewerkers en het MT van Enexis met elkaar de uitdaging aangegaan en hebben zij de Online Game voor teamontwikkeling van Coniche gedaan. Door deze online game hebben zij ontdekt welke kwaliteiten het team heeft en waar ze samen nog aan kunnen werken. De teammanagers van Enexis Klantenservice blikken terug.

Waarom wilden jullie de Online Game spelen?

“Door het werken op afstand, merkten we dat het teamgevoel wegviel. Mensen missen hun collega’s, en missen daarbij verbinding. Er ontbrak contact. En áls er dan contact was, ging dat direct over de inhoud. Daarom zijn we op zoek gegaan naar iets wat we snel konden organiseren, maar wat ook vooral leuk is om samen te doen. Los van dat het heel leuk zou worden, was ook het rapport wat we wisten dat we zouden krijgen over de teamdynamiek en ieders rollen, per team, een zeer belangrijk doel.”

“Toen de pakketjes binnen kwamen, mochten we ze nog niet openmaken, dat was best spannend en gaf een leuke sfeer. Men ging daarover met elkaar in gesprek”

Hoe hebben jullie de Online Game ervaren?

“Voor het MT was dit een soort vergrootglas wat op ons gedrag gelegd werd. We wisten al wel dat er verschillen tussen ons zijn, ook als je op afstand aan het werk bent, maar de Game heeft dit echt benadrukt. Wat ook leuk was is de competitie onderling met de tijden, je wil dan toch winnen”

Wat was jullie verwachting van de Online Game en in hoeverre is dat uitgekomen?

“Effecten waren zoals verwacht, goed dus, maar je moet het wel levend houden. Bij Erik kwam het terug tijdens de teamdag, dat er onderling beter rekening wordt gehouden met elkaar. Doordat ze hebben ervaren in de Game hoe andere mensen zijn en denken, passen ze dat gedrag ook in de dagelijkse praktijk toe.”

Welke inzichten waren opvallend/anders dan verwacht

“Sommige mensen vinden spelletjes niet leuk, dus hadden een wat negatieve verwachting. Daardoor haakten ze soms af in de Game”. Maar dat waren er gelukkig maar heel weinig.”

Welke reacties hebben jullie gehad?

“Er gingen wat leuke foto’s’ over de app met de gekleurde brillen. Goed om te merken dat we een aantal hoofdrekentalenten blijken te hebben, de verborgen talenten zijn absoluut boven tafel gekomen.”

En welke effecten merken jullie op de werkvloer?

“Als MT wisten we vóór de Game niet goed waarom bepaalde zaken zoveel tijd kosten, door de Game merkten we dat we wel erg veel op zoek waren naar Consensus. Bij de medewerkers, en dan vooral de nieuwe die nog niet veel hadden samengewerkt met elkaar, daar was geen echte lijn in te ontdekken. Vóór de Game merkten we wel dat ze geen initiatief namen en dat het vooral hard werken was in overleggen en aansturing. Ná de Game, op de dag zelf, heeft dat team zijn eigen overleg georganiseerd. De discussie werd door het team gevoerd, de teammanager kon veel meer achterover leunen dan daarvoor. Zeer prettig!”

Ben je benieuwd geworden naar de Online Game voor Teamontwikkeling?

Ja, ik wil meer weten!