Interim rollen in vele verschillende vormen

< Terug naar Interim management

Afgeronde projecten

Hieronder zie je ter inspiratie een greep uit de verschillende interim posities die we het afgelopen jaar hebben mogen invullen voor onze opdrachtgevers.

 

– Manager WFM bij een centrale overheidsorganisatie

Het opzetten van een WFM afdeling waarbij specifiek gekeken is naar de rol van de afdeling binnen de klantcontactoperatie, de benodigde inzichten vertaald naar rapportages, de verschillende functies met verantwoordelijkheden en de samenwerkingsvorm.

– Manager klantcontact bij een woningcorporatie

Het herinrichten en optimaliseren van de afdeling klantcontact. Hierbij is niet alleen gekeken naar de verbetering van de kwaliteit van het klantcontact, maar ook het terugbrengen vaan het aantal klantcontacten.

– Manager Commercie & Customer Loyalty bij een bancaire instelling

Het aansturen van een operationeel team welke zich richt op de afhandeling van klantcontact waarbij cross sell, upsell en retentie een belangrijke rol spelen.

– Kanaalsturing Specialist bij een woningcorporatie

Het inrichten van de functie kanaalsturing specialist met als doel de klantcontacten via het juiste kanaal binnen te laten komen. Hierbij is gekeken naar de kanalen telefonie, email, internet, chat en social media.

– Programmanager uitbesteding voor een luchtvaartorganisatie

Het begeleiden van een (Europese) tender voor de selectie van een externe partner voor de afhandeling van het klantcontact. In alle fases is ondersteund, vanaf het opstellen van een gedetailleerde uitvraag, marktverkenning, opstellen lijst met organisaties tot aan selectie, contracting en implementatie.

– Consultant inrichting kwaliteitsmanagement proces voor een netwerkbedrijf

Het inrichten van een kwaliteitsmanagement proces met als doel de kwaliteit van het klantcontact te verbeteren. Onderdelen waren het bepalen van KPI’s, het opstellen van monitoringsformulieren, het opzetten van rapportages, het inrichten van een feedback proces, het begeleiden en trainen van de seniors en coaches en het starten van kallibratiesessies.

– Verschillende Teammanagers

Binnen (o.a.) de energie, telecom, e-commerce, overheid en bank- & verzekeringswezen. De Teammanagers kenmerken zich door niet alleen tijdelijk op de winkel te passen, maar oog te hebben voor continue verbeteringen 

– Verschillende Trafficmanagers

Binnen (o.a.) de reiswereld en bank- & verzekeringswezen hebben wij onze tijdelijke trafficmanagers ingezet. Traffic met oog voor de cijfers en een focus op gedrag is wat onze trafficers kenmerkt.

– Manager Customer Services Telecom

Bij een challenge brand van een grote telecomprovider moest binnen een agile omgeving weer structuur en sturen op resultaat worden geborgd, onze interim manager CS heeft dit naar volle tevredenheid gedaan

– Verschillende Projectmanager rollen

Van de aankoop van tooling, ondersteuning bij een RFP, het implementeren van wetswijzigingen in de operatie, het juist laten landen van een marketing campagne, onze interim projectmanagers ondersteunen opdrachtgevers binnen facilitair, (semi-) overheid, telecom en bank- & verzekeringswezen

– Verschillende WFM Managers

Of de regie nu terug moet naar WFM of de organisatie behoefte heeft aan zelfsturing of er juist strakker aan de wind gevaren moet worden, onze interim WFM Managers hebben hierin meerdere opdrachtgevers binnen woningbouwcorporaties, facilitair en bank- & verzekeringswezen en (semi-) overheid hierin ondersteund.

– Continue Verbetermanager

Bij een belangenvereniging bestond behoefte aan meer inzichten, meer rapportages en het inrichten van verbetermanagement. De Verbetermanager kenmerkte zich door een pragmatische en geborgde aanpak, waardoor er nu meerdere zaken duurzaam verankerd zijn in de organisatie