Tijdens mijn studie archeologie was ik met name geïnteresseerd in hoe mensen uit oude beschavingen met elkaar communiceerden en hun cultuur aan elkaar doorgaven. Omdat er vaak geen directe kennis bestaat over deze communicatie, moet er aan de hand van objecten en via inlevingsvermogen en kennis over de menselijke geest een adequaat beeld gevormd worden van vroegere samenlevingen en hun omgangsvormen.

De vaardigheden die ik destijds heb opgedaan komen me bij mijn werk voor Coniche goed van pas. Ik ben iemand die goed kan observeren en luisteren. Door de juiste benadering en vraagstelling tijdens trainingen weet ik snel tot de kern door te dringen en mezelf inzichten te verschaffen die ik weer terug kan koppelen aan de deelnemers.

In mijn vrije tijd ben ik actief bij een amateur musicalgezelschap waar creativiteit een centrale rol speelt en ik heel veel van mijn passies kwijt kan. Een speelse en improviserende manier van optreden is voor mij dan ook van vanzelfsprekend.

Werken als trainer voor Coniche ervaar ik als een voorrecht, waarbij veel van mijn talenten samenkomen en ik vorm kan geven aan mijn betrokkenheid bij het ondersteunen van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Twee woorden die mij kenmerken zijn creativiteit en enthousiasme.