Coniche TEAM en de War on Talent

Anderhalf jaar geleden startten we met Coníche TEAM. Een revolutionair nieuwe aanpak van recruitment in de klantcontactwereld. In de tussentijd is een sterke kandidatenmarkt ontstaan, zeker voor workforce-management en teammanagers. De war on talent is losgebarsten. Hoe spelen we daar met Coníche TEAM op in? Lars Meijer en Donata Leeflang vertellen..

In 2016 zag Coníche TEAM het licht. Een concept voor werving en selectie waarbij we niet uitgaan van een CV (dus kennis en ervaring) maar van persoonskenmerken. Die meten we met de online persoonlijkheidsscan MatchQ. Deze tool geeft niet alleen inzicht in de intelligentie van de kandidaat, maar laat ook zien hoe kandidaten zich gedragen in bepaalde situaties. Kandidaten komen vervolgens in een talent pool met kandidaten die we verder doorontwikkelen. Wat was de aanleiding?

‘Medewerkers worden meer zelfsturend en teammanagers krijgen meer de rol van coach’ – Lars Meijer

Andere mensen
“We voorspelden in 2016 dat het profiel van een customer management medewerker heel anders zou worden”, vertelt Lars Meijer. “Door automatisering en de opkomst van Artificial Intelligence kun je straks 80 procent van je vragen geautomatiseerd laten afhandelen. Voor de overige vragen heb je de komende jaren “andere mensen” nodig. Mensen met de juiste empathie en psychologische drijfveren. Medewerkers worden straks steeds meer zelfsturend en teammanagers krijgen steeds meer de rol van coach.”
Ook is WFM belangrijker geworden voor organisaties. Bedrijven zien dat het goed is voor hun efficiency en kwaliteit. Daarmee is vraag ontstaan naar mensen die in staat zijn om de rest van de organisatie mee te nemen in wat wel en niet kan. ‘Vroeger stonden WFM managers met een Excel-sheet voor de groep”, zegt Lars. “Nu moeten ze ook bruggen bouwen, verbinding maken. Dat vraagt om een ander type.”