Wil jij ook volledige controle over je budget?

< Terug naar Analyse & Advies

Budgetmodel

Met budgetteren resultaten boeken

Zie jij de relatie tussen het contactcenter en financiële resultaten? Budgettering is voor sommige contactcenters complexe materie. De uitdaging bij budgettering zit vaak in de veelheid aan factoren die een rol spelen. Op de eerste plaats moet er een goed beeld zijn van het actuele en toekomstige werkaanbod. Daarnaast zijn er verschillende zaken die de productiviteit beïnvloeden en bepalen welke capaciteit nodig is en waar besparingen kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte is het de uitdaging om die uitkomsten financieel te maken en te koppelen aan het financieel budgetteringsproces.

De uitdaging

 • Het ontbreken van een directe relatie tussen contactcenter rapportages en financiële rapportages.
 • Afwijkingen tussen budget en realisatie niet goed kunnen onderbouwen.
 • De verklaring van verschillen gebeurt re-actief (‘excuses’) i.p.v. pro-actief (‘oplossingen’).
 • Weinig inzicht in de impact van specifieke acties.

De oplossing

 • Ons budgetmodel legt een directe relatie tussen operationele en financiële variabelen.
 • Het maakt het mogelijk om een goed onderbouwd budget te maken.
 • Het wordt inzichtelijk op welke kostenvariabelen je moet sturen.
 • Het model stelt je in staat om scenario’s door te rekenen en verschillen te verklaren.

Het resultaat

 • Je krijgt een werkend model.
 • Je hebt inzicht in de relaties tussen de operationele en financiële werkelijkheid.
 • Je hebt een concreet sturingsmodel voor zowel budgettering als forecasting.
 • Je kunt scenario’s doorrekenen.

Wij implementeren, afhankelijk van het contactcenter, het budgetmodel gemiddeld binnen 3 weken vanaf circa € 7.500.

Kijk voor een demo van ons budgetmodel naar onderstaande video:

 

 

Wil je meer weten over ons Budgetmodel? Neem contact met ons op, we lichten het graag toe.