Werken vanuit verlangen

Het is een prachtige titel: werken vanuit verlangen. Verlangen is “het heel graag willen van een bepaald resultaat”. Zo graag dat je daardoor keuzes maakt die voorbij gaan aan andere, misschien wel veel leukere, dingen. Werken vanuit verlangen is misschien het lastigste onderwerp uit deze reeks van blogs. Verlangen kan in sommige gevallen iets ongrijpbaars zijn dat zelfs voor de persoon zelf moeilijk is uit te leggen. In deze blog willen wij je meenemen in een proces van de afgelopen jaren waarbij het verlangen de rode draad is geweest en hoe wij dat verlangen geïmplementeerd hebben in onze manier van werken.

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn twee kernbegrippen die invloed hebben op de manier van werken zoals wij die gekozen hebben. Extrinsieke motivatie is jouw motivatie die opgewekt wordt door iets in je omgeving of door een ander, bijvoorbeeld een trainer. Intrinsieke motivatie is de motivatie die uit jezelf komt. Jij wilt graag volleyballen, beter worden en leren en daar heeft niets of niemand invloed op. Dit is het soort motivatie die wij zoeken in onszelf. Er is bij ons geen coach die zal zeggen dat jij vijf keer in de week moet volleyballen. Dat doe je omdat je zelf beter wilt worden.

In de praktijk heeft dat een uitwerking die je wellicht anders gewend bent bij andere topsportteams. De mogelijkheid is er om vijf keer in de week te trainen, het is aan het individu om daar gebruik van te maken. Het uitgangspunt blijft dat men efficiënter en dus sneller leert als er vanuit intrinsieke motivatie gewerkt wordt. Het heeft weinig nut om bezig te gaan met bijvoorbeeld volleyballen als je liever op een andere plek bent. Je zult dat misschien herkennen uit jouw eigen ervaringen.

Uiteraard is het niet zo dat wij elkaar volledig vrij laten in allerlei individuele beslissingen. Ten slotte zijn wij een team met een gezamenlijk doel en verlangen. Je zou kunnen zeggen dat we in sommige gevallen de onderlinge afspraken gebruiken als extrinsieke motivatie en dus is dit, net als de intrinsieke motivatie, ook zeer belangrijk in onze manier van werken. Het is de taak van het team om bij elkaar aanspraak te doen op de intrinsieke motivatie en het verlangen.

Werken vanuit verlangen

Intrinsieke motivatie is dus een term die dicht bij het verlangen van het persoon ligt. We zouden kunnen stellen dat het verlangen het einddoel is en intrinsieke motivatie het middel om daar te komen. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen, met zijn eigen verlangen, op die manier kan functioneren in het team?

Naast onze trainingen in de zaal en krachthonk vinden wij het belang van zogeheten “inspiratiesessies” ook een groot goed voor het beter worden als team. In een dergelijke sessie bepalen wij ons gezamenlijk verlangen. In eerste instantie is het belangrijk te inventariseren waar de persoonlijke verlangens liggen. Wat is jouw droom/verlangen als niets of niemand je in de weg zou staan? Waar wil jij heen? Met dergelijke vragen komen we erachter wat iedereen wil. Het kenbaar maken van verlangens is van groot belang. Op die manier kunnen teamgenoten je bewust blijven maken van waar je mee bezig bent en waar je heen wilt op het moment dat je dit nodig hebt. Een vorm van extrinsieke motivatie die beroep doet op de intrinsieke motivatie van het individu.

Als al de verlangens geïnventariseerd zijn ontwikkelen we pijlers die ons gezamenlijke verlangen bundelen. Door de vaak verschillende verlangens te bundelen houden we een gezamenlijk verlangen over waar we elkaar op kunnen aanspreken en op kunnen bouwen. Nogmaals, door iets voor je te houden waar je naar kunt verlangen zal je efficiënter werken en meer resultaten boeken dan te streven naar iets wat door een ander bepaald is.

Werken vanuit verlangen in de praktijk

In bovenstaande tekst is beschreven wat het werken vanuit verlangen ongeveer inhoudt. Het blijft een lastig onderwerp en daarom wordt in deze paragraaf beschreven hoe spelers het beleven en wat het voor hen inhoudt. Op een concrete en overzichtelijke manier zullen we afsluitend aan de blog de voor- en nadelen voor je op een rijtje zetten.

Jan-Willem (het Lam) ziet het werken vanuit een verlangen als iets dat hem prikkelt. Hij speelt sinds het begin bij Coniche Topvolleybal Zwolle. Vanaf het moment dat hij ontdekte dat het werken met een verlangen meer is dan alleen de sport op zich, is hij in het avontuur gestapt op het moment dat er nog geen team stond. Hij spreekt over een “normaal volleybal overstijgende context”. Een context waar niet alleen de sport centraal staat, maar ook wie jij bent als mens en wat jij wilt en voor wil gaan. Het samen formuleren van een gezamenlijk verlangen en daarmee werken heeft hem door pittige tijden in de sport gesleept, zeker toen resultaten uitbleven. Niet doordat een coach van hem verwachte dat hij ging trainen, maar omdat hij zelf wilde trainen voor een groter doel. Dat hield hem gemotiveerd. Een goed voorbeeld van intrinsieke motivatie.

Jan-Willem: “Op kleine schaal vind ik het ontzettend fijn om vanuit een eigen verlangen te trainen. Dat maakt dat de focus ligt op wat ik denk dat belangrijk voor me is en niet wat één of andere trainer denkt dat ik moet doen.”

Persoonlijk spreekt hij ook van een onverwachte ontwikkeling op meerdere vlakken binnen het volleybal, maar ook als mens. Want dat aspect “train” je ook via deze manier. Zijn eigen drive, maar ook de feedback van anderen hebben dit mogelijk gemaakt.

Werken vanuit een verlangen zorgt voor ontwikkeling, maar aan elk succesverhaal zit een keerzijde. Het werken vanuit verlangen vereist een initiatief vanuit het individu zelf. Niet iedereen is weggelegd voor het verlangen gestuurd werken. In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld gemerkt dat dit lastig over te dragen is. In een traditioneel team stel je vaak resultaatgerichte doelen op, bijvoorbeeld landskampioen worden of niet in de degradatiepoule eindigen. In ons geval werken we naar een verlangen toe, iets wat je erg graag wilt. Voor iemand die nieuw is op het gebied van zelfsturing of gewoonweg kiest wat er op zijn pad komt, is het moeilijk beroep te doen op verlangen. Aan de andere kant zien we ook dat als iemand aanhaakt, die persoon zich ook committeert aan het werken vanuit een verlangen. Tot slot beschrijft Jan-Willem duidelijk een knelpunt waar we in de afgelopen jaren niet direct een oplossing voor hebben kunnen vinden. “Het is prachtig om vanuit een gezamenlijk verlangen te werken, om te dromen en idealen te hebben. Echter, de weg daarheen is moeilijk. Je zult over bepaalde kwaliteiten moeten beschikken om daar te komen. Heb je die zelf niet, dan zal je daarnaar op zoek moeten gaan. Het omzetten van een verlangen naar een plan en bijbehorende acties is moeilijk en daarom zal je over bepaalde eigenschappen moeten beschikken om echt het onderste uit de kan te halen.”

Jelle (Hilarius) blikt terug op hoe hij verlangengericht werken heeft ervaren. Hij is daarin kritisch: “De meesten bij ons in het team zijn aangegaan op het spelen in de Eredivisie. Dat is jammer, want toen we de doorstart maakten was dat niet het enige waar we naar verlangden. Het benaderen van een zelfsturend principe in de topsport of het creëren van een volleybalbolwerk in Zwolle zijn bijvoorbeeld verlangens waar te weinig op ingezet is.” Jelle en Jan-Willem zijn het eens over dat het een moeilijk principe blijft, omdat het verlangen wat je als individu hebt in sommige gevallen moeilijk uit te leggen is. En als dat al lukt, is het nog maar de vraag of de ander dat ook voelt.

Jonas (Mulder) ziet verlangengericht werken als een mooi beginpunt: “Ik heb me laten inspireren door anderen en hun verlangen om bijvoorbeeld van Zwolle een volleybalbolwerk te maken. In het verleden waren dit soort “doelen” geen onderwerp. Het was handhaven in de Eredivisie of op plek 5 eindigen of iets dergelijks. Er werd niet gesproken over een lange-termijn-doel, iets om van te dromen. Dat is bij Coniche Topvolleybal anders. En dat spreekt mij erg aan.”  Aan de andere kant merkt Jonas ook dat we het via deze manier soms moeilijk maken voor onszelf. “Het verlangen is ook iets ongrijpbaars en daardoor is het in de dagelijks training moeilijk om altijd dat verlangen voor je te houden.” Daarom is het goed om in gesprek te gaan door middel van die inspiratiesessies en bewust te blijven waar je mee bezig bent en waar je het voor doet.

Conclusie

Het werken vanuit een verlangen is een manier van werken die resultaatgerichte, maar ook korte termijn doelen overstemt. Het is een droom die je meeneemt in de dingen die beslist worden binnen een team. Daarom is het belangrijk van elkaar te weten waarom de ander het doet. Op die manier kun je elkaar daarop aanspreken. Het verlangen is een interne drive en levert daarom, op de langere termijn, meer op dan een continue stroom aan korte termijn doelen die door anderen bepaald zijn. Uiteindelijk zal de intrinsieke motivatie boven de extrinsieke motivatie uitkomen en langer standhouden. Het is daarom goed je te bedenken wat jouw ultieme verlangen is. Als jij alles mocht bepalen en niks stond je in de weg dan…?

Als je als team op die manier een gezamenlijk verlangen – een verlangen waar iedereen zijn eigen verlangen op kan laten aanhaken – kan bepalen, dan kan dat een enorme drive zijn om door te gaan en op zoek te blijven naar ontwikkeling in plaats van te accepteren en “het maar gewoon te doen” omdat de ander dat zegt.

Dat brengt ook valkuilen met zich mee. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het moeilijk is om verlangens te zoeken die bij de onze aansluiten en dat verlangen te blijven aanwakkeren bij elkaar. Tegenvallende resultaten kunnen ervoor zorgen dat het verlangen vertroebeld of zelfs niet meer zichtbaar is. Het kan voor mensen ook als lastig ervaren worden om iets dergelijks te bedenken, om erachter te komen wat jij echt belangrijk vindt in hetgeen wat je doet. Het werken vanuit een verlangen komt ook dichtbij ons als mensen, het zegt iets over jou. Dat kan moeilijk zijn en daardoor ook afschrikken. Het is van belang dat je dat aspect ook inziet, want niet iedereen is er geschikt voor en dat is prima. Zolang je maar niet iemand iets laat doen wat diegene niet wil doen. Op korte termijn werkt dat – soms moet je nou eenmaal dingen doen die je niet leuk vindt – maar als dat een structureel patroon wordt, loopt het op den duur vast.

Deze blog is geschreven door Coniche Topvolleybal Zwolle. Wil je meer weten over werken vanuit verlangen? Neem dan contact met ons op!