Executive MBA

2 jaar
€ 38190
N.v.t.
Het Eemklooster, Amersfoort

Na afronding van de Executive MBA ben je in staat om vandaag en morgen de visie, missie en strategie van een organisatie te vertalen naar een passend customer management beleid.


Inhoud

Elke organisatie die wil groeien en succesvol wil inspelen op externe veranderingen, zou een Chief Customer Officer moeten aanstellen. Dat stelt researchbureau Forrester. Een Chief Customer Officer is een klantstrateeg die vanuit het perspectief van Customer Management naar de optimalisatie van de klantervaring kijkt. Zo worden traditionele scheidslijnen tussen afdelingen als marketing, verkoop en customer care opgeheven en is een eenduidige klantervaring gewaarborgd. School for Customer Management leidt klantstrategen op om deze ambitie binnen elke organisatie waar te kunnen maken.

Wanneer je bent afgestudeerd, beschik je over kennis, inzicht en competenties op het terrein van marketing en CRM, innovatie en technologie, Human Resources, kwaliteitsmanagement en financieel management. Daarnaast beschik je over daadkracht, persoonlijke effectiviteit en leiderschapskwaliteiten. Kortom, alles om een succesvol customer managementbeleid te kunnen implementeren, leidend voor alle klant- en bedrijfsprocessen.

Tijdens de opleiding wordt elke module afgerond met een concreet verbeterplan voor de eigen organisatie. Deze ‘modulescripties’ vormen de voorbereiding op het afsluitende overkoepelende afstudeeronderzoek van de gehele MBA-opleiding. Daarnaast worden er vanuit deze modulescripties regelmatig whitepapers gepubliceerd waarin MBA-studenten samen met Coniche Business School inhoudelijke interessante content leveren aan de markt en aan vakgenoten. Het is ook mogelijk losse modules te volgen.

Locatie & Kosten

De opleiding vindt plaats in Amersfoort, in het Eemklooster, Daam Fockemalaan 22.

De kosten voor de opleiding zijn: €36090,- + €2100,- examenkosten exclusief 21% btw.
De kosten voor de studiereizen (€6500,-) en het studiemateriaal (€1500,-) zijn niet bij de prijs inbegrepen.

De basislocatie voor onze colleges is onze collegezaal aan De Poort 42 in Houten. Hiervan kan afgeweken worden wanneer wij de studenten een nog betere of leukere leerervaring kunnen bieden. Bij het begin van de collegereeks, de week voor het 1e college, worden tijden en locaties definitief gemaakt. Om dezelfde reden van inspiratie en enthousiasme starten wij met de colleges wanneer er zich 8 of meer studenten (max 14) hebben ingeschreven, dit komt het leerrendement van alle studenten ten goede.

Programma

De totale Executive MBA opleiding bestaat uit zeven modules:

 1. Leadership
 2. Strategisch Innoveren
 3. New Marketing & CRM
 4. HR
 5. Finance
 6. Quality Management
 7. Business Research

Business Research
Wanneer de gehele Executive MBA opleiding wordt gevolgd is de module Business Research een verplichte module.

Colleges 
Tijdens 8 Business Research colleges krijg je de theorie voor de vereiste onderzoeksvaardigheden voor deze opleiding aangeboden. De Business Research colleges zijn verdeeld over twee jaar: 4 colleges in het eerste jaar en 4 colleges in het tweede jaar van de opleiding. Tussen deze colleges worden huiswerkopdrachten gemaakt en nagekeken.

Toetsing 
De module Business Research wordt afgesloten d.m.v. 2 theorie examens. Daarnaast wordt er gedurende de gehele opleiding toegepast onderzoek verricht bij iedere module d.m.v. het uitvoeren van een praktijkopdracht in de vorm van een verbeterplan voor de eigen organisatie. De volledige tweejarige opleiding wordt afgesloten met een overkoepelende afstudeeropdracht.

Tevens dien je de relevantie voor de beroepspraktijk van je onderzoek aan te tonen tijdens de laatste twee modules van de opleiding en bij de afstudeeropdracht door het vervaardigen van publiceerbare artikelen voor een gerenommeerd vakblad en je branchegenoten.

Resultaat

Na het volgen van de Business Research colleges bent je in staat:

 • om het onderwerp van het onderzoek te formuleren en concretiseren in een probleemstelling en deze goed te beschrijven in relatie tot de organisatiecontext
 • om onderzoeksdoelen te concretiseren en een kritisch overzicht van de literatuur voor het onderzoek op te stellen
 • om een onderzoeksmethode en de te volgen onderzoeksstrategie te kiezen
 • om een onderzoeksvoorstel uit te werken ter besluitvorming op strategisch niveau
 • om primaire en secundaire (bestaande) gegevens te verzamelen ten behoeve van het onderzoek door gebruikmaking van verschillende methoden en kan daarbij gemaakte keuzes verantwoorden
 • om in het kader van business research een experiment op te zetten, steekproeven te kiezen en verkregen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te analyseren
 • om conclusies te verbinden aan de uitkomsten van het onderzoek, zowel voor de onderzoeksorganisatie als voor de beroepsgroep of het vakgebied
 • om op basis van de onderzoeksresultaten een sluitend advies te formuleren bij de geformuleerde onderzoekscasus

 

Naast de 7 modules bestaat de opleiding uit 2 studiereizen naar het buitenland & een overkoepelende afstudeeropdracht. Duur van de opleiding is twee jaar. In- en uitstappen per module is mogelijk.

Erkenning

De opleiding Executive MBA is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) en door PEEAC (Pan-European Education and Assessment Committee). Afgestudeerden van deze opleiding mogen de internationale graad Master of Business Administration (MBA) voeren.

Al onze opleidingen, diploma’s, certificaten en dus ook onze studenten, profiteren zowel van erkenningen door het onderwijs als door de industrie. Coniche Business School is de enige die een Executive MBA heeft op het gebied van Customer Management en die is erkend door het ministerie OC&W.

PEEAC Pan-European Education and Assessment Committee www.fedma.org/work-areas/education/

FEDMA Federation of European Direct & Digital Marketing Associations www.Fedma.org

NVAO Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie www.NVAO.net

Toelatingseisen

– Minimaal HBO bachelor diploma of slagen voor de toelatingstoets op dit niveau
– 5 jaar aantoonbare werkervaring op het juiste niveau (d.m.v. referenties)
– Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
– Intake maakt deel uit van de toelatingsprocedure

Waarom Coniche

#1 Veel studenten van de Coniche Business School  hebben inmiddels een mooie loopbaanontwikkeling gemaakt
#2 Oud studenten van de Coniche Business School beoordelen onze opleiding(en) met “zeer goed”
#3 Door onze kleinschalige opzet kunnen wij veel persoonlijke aandacht aan de groei en toekomst van jou als student besteden
#4 Door onze klantfocus en specialisatie is elke opleiding van bewezen topkwaliteit!
#5 Erkende opleiding: diploma’s zijn waardevast en zijn zowel nationaal als internationaal erkend. Plus aantoonbare erkenning van je dagelijkse werkpraktijk!
#6 De praktijkopdrachten die jij tijdens deze opleiding maakt, dient minimaal € 20.000,- op te leveren voor de eigen organisatie
#7 Onze opleidingen zijn modulair opgebouwd. Je kunt dus je eigen opleiding samenstellen, of de volledige opleiding volgen.

Download brochure

  mba

  Schrijf je in