Executive MBA module Finance

7 dagen
€ 5600
N.v.t.
Het Eemklooster, Amersfoort

Customer management afdelingen zijn vaak de grootste interne kostenpost (OPEX) binnen een organisatie en hebben daarmee vele ogen die meekijken. Dit vereist inzicht en beleid op dit belangrijke onderdeel.


Inhoud

In de module Financial Management of Customer Added Value staat de financiële onderbouwing van customer managementbeleid centraal. Customer Management overstijgt grenzen van afdelingen en heeft betrekking op het managen van de onderlinge samenhang in de totale keten. Inzicht in de drivers van kosten en opbrengsten in de diverse contactkanalen is van belang. Want dit inzicht is nodig voor het nemen van verantwoorde financiële beslissingen die in lijn zijn met de missie, strategie en doelstellingen van de organisatie.

De module, Financial Management of Customer Added Value, gaat in op de drivers van de kosten en opbrengsten van Customer Management.

De opleiding bestaat uit 7 dagen verdeeld over 3 maanden. Deze module is onderdeel van de Executive MBA maar is ook los te volgen.

Locatie & Kosten

De opleiding vindt plaats in Amersfoort, in het Eemklooster, Daam Fockemalaan 22.

De kosten voor de opleiding zijn: €5600 exclusief 21% btw.
De kosten van €250 voor de studieboeken zit niet bij de prijs inbegrepen.

De opleidingsdagen zijn 5x op een donderdag (inclusief examendag) van 13.30 – 21.30 uur, incl. diner en 1x vrijdag/
zaterdag, incl. overnachting. Dagen en tijden zijn onder voorbehoud.

De basislocatie voor onze colleges is onze collegezaal aan De Poort 42 in Houten. Hiervan kan afgeweken worden wanneer wij de studenten een nog betere of leukere leerervaring kunnen bieden. Bij het begin van de collegereeks, de week voor het 1e college, worden tijden en locaties definitief gemaakt.
Om dezelfde reden van inspiratie en enthousiasme starten wij met de colleges wanneer er zich 8 of meer studenten (max 14) hebben ingeschreven, dit komt het leerrendement van alle studenten ten goede.

Programma

Tijdens de module wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Financiële overzichten, zoals de balans en de winst- en verliesrekening, financiële kengetallen en ratio’s, de rendement- en kostprijsberekeningen, kostencalculaties in het algemeen met als doel financiële rapportages te kunnen lezen en begrijpen.

Verschillende budgetten, zoals het hoofdbudget en het exploitatiebudget, wijzen van budgettering, zoals incrementeel- en zero base budgettering.

Verschillende budgetteringsprocessen, zoals top-down en participatief budgetteren.

Opstellen van investeringsvoorstellen en budgetten, rekening houdend met zowel kwantificeerbare als niet-kwantificeerbare aspecten van beleid.

De relatie tussen financiële resultaten van de organisatie/afdelingen en het customer management.

Bewaken en samenstellen van budgetten.

Kosten en opbrengsten gerelateerd aan klantcontacten via de verschillende kanalen.

Het definiëren van cost centers, profit centers en value centers.

De bijdrage van het financiële management via processen van interne verrekening aan een organisatiebrede oriëntatie op waardecreatie in plaats van op kostenbeheersing bij de afhandeling van klantcontacten via alle kanalen.

Erkenning

De Customer Management opleiding is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) en door PEEAC (Pan-European Education and Assessment Committee).

Al onze opleidingen, diploma’s, certificaten en dus ook onze studenten, profiteren zowel van erkenningen door het onderwijs als door de industrie. Coniche Business School is de enige die een Executive MBA heeft op het gebied van Customer Management en die is erkend door het ministerie OC&W.

PEEAC Pan-European Education and Assessment Committee www.fedma.org/work-areas/education/

FEDMA Federation of European Direct & Digital Marketing Associations www.Fedma.org

NVAO Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie www.NVAO.net

Toelatingseisen

– Minimaal HBO bachelor diploma of slagen voor de toelatingstoets op dit niveau
– 5 jaar aantoonbare werkervaring op het juiste niveau (d.m.v. referenties)
– Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
– Intake maakt deel uit van de toelatingsprocedure

Waarom Coniche

#1 Veel studenten van de Coniche Business School  hebben inmiddels een mooie loopbaanontwikkeling gemaakt
#2 Oud studenten van de Coniche Business School beoordelen onze opleiding(en) met “zeer goed”
#3 Door onze kleinschalige opzet kunnen wij veel persoonlijke aandacht aan de groei en toekomst van jou als student besteden
#4 Door onze klantfocus en specialisatie is elke opleiding van bewezen topkwaliteit!
#5 Erkende opleiding: diploma’s zijn waardevast en zijn zowel nationaal als internationaal erkend. Plus aantoonbare erkenning van je dagelijkse werkpraktijk!
#6 De praktijkopdrachten die jij tijdens deze opleiding maakt, dient minimaal € 20.000,- op te leveren voor de eigen organisatie
#7 Onze opleidingen zijn modulair opgebouwd. Je kunt dus je eigen opleiding samenstellen, of de volledige opleiding volgen.

Download brochure

    mba-finance

    Schrijf je in