Customer Experience is echt voor iedereen!

De beleving die we hebben bij dienstverlening wordt wereldwijd steeds belangrijker. Door de ontwikkeling van deze ‘belevingseconomie’ worden er nieuwe eisen gesteld aan het gedrag van medewerkers. Vaardigheden om een beleving voor de gasten positief te beïnvloeden zijn nu essentieel.

Belevingsgericht werken betekent dat je aan de slag gaat met het begrijpen van de customer experience van jouw klanten, gasten, zorgvragers of cliënten. Wat is voor hen nu klantgericht? Wanneer is een ervaring onvergetelijk? Welke toegevoegde waarde bied jij als het gaat om hospitality en hostmanship? Wat is ‘not done’ en wat doe je juist wel? Jouw gedrag en de manier waarop jij met jouw gasten in gesprek bent, zorgen voor meer beleving bij de dienstverlening en dus dat mensen terugkomen!

Hoe pak je belevingsgericht werken aan?

Wanneer je kiest voor één van onze opleidingsvarianten krijg jij als medewerker of leidinggevende de juiste tools en mindset om customer experience binnen je organisatie echt in gang te zetten. Je leert het belevingsconcept van de organisatie naar een daadwerkelijk PvA te vertalen, dit uit te voeren en met meetbaar resultaat af te ronden. De uitvoering van het PvA wordt ondersteund door praktijkopdrachten waarmee je direct met het geleerde aan de slag gaat. Deze zijn verdeeld over drie thema’s:

 • Kennis van de belevingseconomie
  Leer over de achtergronden van de belevingseconomie. De definitie wordt helder gemaakt en je krijgt een beeld van het nut en de noodzaak.
 • Kennis belevingspsychologie
  Leer over de achtergrond van de belevings-psychologie. Wat is het effect van bepaalde gedragingen op de beleving van anderen?
 • Gedrag
  Binnen dit thema is alles gericht op het toepassen van acties en gedragingen die van invloed zijn op de beleving van gasten.

Customer Experience is echt voor iedereen! We hebben hiervoor verschillende opleidingsvarianten ontwikkeld

 1. Wil je snel inzicht en quick-wins voor jezelf of je team?
  De basics van Belevingsgericht werken/ Customer Experience voor iedereen middels Coniche e-learning.
 2. Wil je customer experience binnen je organisatie echt een boost geven?
  Een 12-weeks ‘Customer Experience voor iedereen’ programma waarin je aan de slag gaat met de customer experience van je eigen klanten. Door middel van klassikale lessen en zelfstudie vertaal je het belevingsconcept van de organisatie naar een plan van aanpak en voer je dit uit. Je sluit dit programma af met een welverdiend mbo-certificaat ‘belevingsgericht werken’ en het behaalde resultaat wordt geregistreerd bij DUO.
 3. Wil je als ROC of opleidingscluster binnen een ROC voorop lopen en jouw studenten aan je binden door ze een echt waardevolle toevoeging te bieden voor je opleiding(en)?
  Hiervoor heeft Coniche Business School een volledig ontzorg pakket ontwikkeld om keuzedeel K0790 ‘Belevingsgericht werken’ op professionele wijze toe te voegen aan het opleidingspalet. Dit omvat:
  • Leskaarten voor docenten
  • Inspiratiekaarten voor docenten
  • Slides voor docenten
  • Nakijk richtlijnen voor docenten
  • Opdrachten voor studenten (in een fysiek opdrachtenboek)
  • E-learning voor studenten (formatieve toetsing theorie)
  • 2 examenopdrachten (1 voor elk werkproces, summatieve toetsing)

 

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!