Business School

Levenlanglerenkrediet

Onze Executive MBA opleiding valt onder het levenlanglerenkrediet!

< Terug naar Business School

Levenlanglerenkrediet

Wat is het levenlanglerenkrediet? Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. Het is vanaf 1 augustus 2017 in het mbo ingevoerd en vanaf 1 september 2017 in het hoger onderwijs. Je kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Onze Executive MBA opleiding valt onder deze regeling

Goed nieuws voor als je onze Executive MBA wilt volgen. Zowel de Executive MBA, als de losse Executive MBA modules vallen onze deze regeling. Maak kennis met de MBA opleidingen

Het levenlanglerenkrediet lijkt op het collegegeldkrediet. Dit is een lening voor het betalen van het collegegeld. Het collegegeldkrediet maakt onderdeel uit van de studiefinanciering. Het collegegeldkrediet is er voor studenten tot 30 jaar oud in het hoger onderwijs. Het levenlanglerenkrediet is voor iedereen tot 55 jaar oud die geen recht heeft op studiefinanciering. Het krediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo.

Lening voor collegegeld of lesgeld

Met het levenlanglerenkrediet kun je per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Dit kan voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Voor studies die langer dan 4 jaar duren, kun je langer krediet krijgen. Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor 5 jaar vastgezet. Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van uw inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie.

Levenlanglerenkrediet aanvragen

Voor meer informatie en aanvraag: DUO

* Bron: website van Rijksoverheid

Wil je meer weten over financiering of subsidieregelingen? Neem contact met ons op, we lichten het graag toe.